Så här avläser du vattenmätaren

Vattenmätaravläsningen berättar om hushållets vattenförbrukning. Som vår kund får du en begäran om vattenmätaravläsning en eller två gånger per år, beroende på din fastighets vattenförbrukning. När du fått begäran om avläsning kan du meddela avläsningen elektroniskt i vår e-tjänst eller per post. Vi skickar en utjämningsfaktura till dig när du meddelat vattenmätarens avläsning.

Kontrollera att du avläser fastighetens huvudvattenmätare. Kontrollera att mätarnumret som anges i begäran om avläsning är detsamma som numret som präglats i mätarens kant. I exempelbilden nedan är mätarnumret 82420 och den avläsning som ska meddelas är 2313.

vesimittari_lukema_400px.png

 

Meddela vattenmätaravläsningen

Om du meddelar mätaravläsningen per post ska du också anteckna nollorna framför avläsningen i kolumnen för avläsningen i formuläret. När du rapporterar avläsningen elektroniskt behöver du inte rapportera nollorna framför läsningen. Avläsningen för delkubikmeter, som anges med röd färg, behöver inte meddelas.

För mer information om avläsning av vattenmätaren kontakta vår kundtjänst per telefon eller med vår responsblankett.

Bra att meddela vattenmätaravläsningen regelbundet

Om du vill ha räkningar som endast bygger på vattenmätaravläsningen, ska du avläsa vattenmätaren i början av månaden och meddela avläsningen senast den fjärde dagen i månaden. Då skickar vi endast avläsningsfakturor till dig.

Om du inte skickar oss en vattenmätaravläsning i början av månaden skickar vi en uppskattningsfaktura i mitten av månaden baserat på den årsprognos som vi räknar ut utifrån de avläsningar som du meddelat tidigare.

Vi skickar uppskattningsfakturor varje månad tills vi får nästa vattenmätaravläsning från dig, så vi kan göra en utjämningsfaktura baserat på den.

Läs mer och om uppskattnings- och utjämningsfakturan för vatten

Mätaravläsningen har betydelse

Kom ihåg att observera din vattenmätare

Det finns anledning att kontrollera vattenmätaren också mellan begäran om mätaravläsning. Det är till exempel möjligt att upptäcka dolda läckor genom att följa med fastighetens vattenmätare. Om vattenmätaren går även om vatten inte används i fastigheten vid ögonblicket, kan det finnas en läcka i vattenledningen.

Vattenmätaren ägs av HRM och den byts ut mot en ny ungefär vart tionde år. Om du misstänker att mätaren är trasig, kontakta vår kundtjänst.

Vattenmätaren ska placeras i ett lämpligt utrymme där den lätt kan installeras, avläsas, underhållas och bytas ut. Den ska skyddas mot frysning, hetta och annan skadlig inverkan. Observera att vattenmätaren också kan "svettas" kraftigt på sommaren, om vattenmätarutrymmet inte ventileras på rätt sätt.

Det är en bra idé att kontrollera vattenmätarens och utrymmets skick minst en gång om året, t.ex. i samband med avläsningen av mätaren. Samtidigt är det bra att stänga och öppna avstängningsventilerna som finns på båda sidorna om vattenmätarna. En oanvänd ventil fastnar med tiden. Om ventilerna har fastnat när vattenmätaren ska bytas, är det inte möjligt att byta mätaren innan avstängningsventilerna byts ut. Byte av ventilerna är arbete som faktureras av kunden.