Vattenmätare

Vattenfakturan du får från oss grundar sig på vattenmätarens avläsning som anger vattenförbrukningen i din fastighet. Som vår kund ansvarar du för att regelbundet anmäla vattenmätarens avläsning och se till att vattenmätarutrymmet är i skick. På den här sidan hittar du anvisningar för hur du anmäler vattenmätarens avläsning och vad du ska göra i felsituationer som gäller vattenmätaren samt kraven på vattenmätarutrymmet.

Så här anmäler du vattenmätarens avläsning

Vattenmätarens avläsning anger hushållets vattenförbrukning. Du betalar alltså för vattnet enligt förbrukning.

Som vår kund får du en begäran om vattenmätaravläsning en eller två gånger per år, beroende på din fastighets vattenförbrukning. Efter att du har fått en begäran om avläsning kan du anmäla avläsningen elektroniskt eller per post. Vi skickar dig en utjämningsfaktura när du har meddelat vattenmätarens avläsning. Meddela oss om vattenmätarens avläsning minst en gång per år.

Kom ihåg att du ser avläsningen på fastighetens huvudvattenmätare. Kontrollera att det vattenmätarnummer som anges i begäran om avläsning stämmer överens med det nummer som finns stansat på mätarens kant. På exempelbilden nedan är mätarens nummer 82420 och den avläsning som ska anmälas 2313.

vesimittari_lukema_400px.png

Om du anmäler avläsningen per post ska du också i anmälan ange de nollor som står framför avläsningen. När du anmäler avläsningen elektroniskt behöver du inte ange de nollor som står framför avläsningen. Du behöver inte ange den avläsning med röda siffror som anger delkubikmeter.

Mer information vattenmätarens avläsning får du från vår kundtjänst per telefon eller med vår responsblankett.

Hur påverkar vattenmätarens avläsning faktureringen?

När du meddelar avläsningen på vattenmätaren i din fastighet regelbundet, kan vi fakturera dig enligt din verkliga vattenförbrukning. Utan mätaravläsningen fakturerar vi dig på basis av din uppskattade förbrukning. Om du har förbrukat mer vatten än uppskattningen kan det senare leda till en större utjämningsfaktura.

Om du endast vill få fakturor som grundar sig på vattenmätaravläsningen ska du avläsa vattenmätaren i början av månaden och meddela värdet senast den fjärde dagen i månaden. Då skickar vi endast avläsningsfakturor till dig. Om du inte skickar vattenmätarvärdet till oss i början av månaden skickar vi i mitten av månaden en uppskattningsfaktura som grundar sig på en årsprognos beräknad enligt de värden du tidigare har meddelat.

Läs mer: om uppskattnings- och utjämningsfakturan för vatten

Vattenmätarens avläsning kan avslöja en vattenskada – kom ihåg att kontrollera mätarens funktion

Det är skäl att kontrollera vattenmätaren också mellan begäran om avläsning från HRM eftersom till exempel dolda läckor, där vatten läcker obemärkt från en trasig vattenledning in i fastighetens konstruktioner eller ut på tomten, kan upptäckas genom att övervaka fastighetens vattenmätare. Om vattenmätaren går även om vatten inte används i fastigheten vid tillfället, kan det finnas en läcka i vattenledningen.

Vad ska jag göra om det uppstår ett fel i vattenmätaren eller om den fryser?

Vattenmätaren ägs av HRM och byts ut ungefär vart tionde år. Vattenmätaren ska finnas på en lämplig plats där den enkelt kan installeras, avläsas, underhållas och bytas ut. Den ska skyddas mot frysning, värme och övrig skadlig påverkan. Observera att vattenmätaren också kan ”svettas” kraftigt sommartid om ventilationen i vattenmätarutrymmet inte är tillräcklig.

Vattenmätarens och vattenmätarutrymmets skick ska kontrolleras minst en gång om året, till exempel i samband med avläsningen. Samtidigt är det bra att stänga och öppna avstängningsventilerna som finns på båda sidorna om vattenmätaren. En oanvänd ventil fastnar med tiden och om ventilerna har fastnat när vattenmätaren ska bytas är det inte möjligt att byta mätaren innan avstängningsventilerna byts ut.

Vi fakturerar en avgift enligt vår serviceprislista för byte av mätarens ventiler och reparation av vattenmätaren.

Gör så här om det uppstår ett fel i vattenmätaren:

Krav på vattenmätarutrymme

Vattenmätaren ägs av HRM, men det utrymme där vattenmätaren är placerad är på fastighetsägarens ansvar. För att vattenmätaren ska kunna installeras, avläsas, underhållas och bytas och för att kunna förebygga problem med mätaren finns det olika anvisningar om och krav på vattenmätarutrymmet. Du hittar kraven i sin helhet här:

Mätaravläsningen har betydelse

På videon Lukemalla on väliä (Avläsningen har betydelse) berättar vi om hur, när och varför du ska kontrollera vattenmätarens avläsning och anmäla den till oss.