Vatten- och avloppsfrågor för den som flyttar

Här hittar du information om vattenrelaterade frågor om du har sålt eller köpt ett hus i huvudstadsregionen. Kom ihåg att meddela oss om ändrade fakturerings- och kontaktuppgifter. Sidan innehåller också information om hyresgästens bruksavtal.

Meddela om ägarbyte

Har du sålt eller köpt ett hus i huvudstadsregionen? När ägaren av en fastighet ändras eller byts helt, ska man skriftligt meddela om detta till HRM:s vattenförsörjning. Meddelandet görs med ägarbytesblanketten.

För meddelandet av ägarbyte behöver du följande information:

  1. Vattenmätarställningen för dagen när ägarbytet sker. Vi rekommenderar att den tidigare ägaren och nya ägaren läser av vattenmätaren tillsammans.
  2. Namn och faktureringsuppgifter på den gamla och nya ägaren.
  3. Nummer på användarplatsen och avtalsnummer. Denna information är inte obligatorisk, men den snabbar upp behandlingen av formuläret.

När vi har behandlat formuläret skickar vi ett anslutnings- och bruksavtal till den nya ägaren för underskrift.

Kom också ihåg att uppdatera din avfallstjänst.

Meddela om hyresgäst

Endast fastighetsägaren kan beställa ett vattenförbruksavtal till hyresgästen. Efter ägarens beställning skickar HRM bruksavtalet till hyresgästen för underskrift.

En förutsättning för avtalet är att

  • hyregästen är ett företag
  • hyresgästens kredituppgifter är i ordning
  • hyresavtalet är för minst ett år
  • det finns bara ett hyresavtal för fastigheten och hyresgästen förvaltar hela fastigheten ensam.
  • Från 20 januari 2023 kräver vi ett befintligt y-identifikationsnummer från företaget/enheten (exklusive ambassader)

För hyresgästens bruksavtal behövs följande information:

  1. Vattenmätarens avläsning från hyresavtalets startdatum.
  2. Hyresgästens namn, kontaktuppgifter och FO-nummer.

Du kan säga upp hyresgästens bruksavtal med formulär för ändring av betalare. För formuläret behöver du mätarställningen från den dag hyresgästen flyttar bort, samt nya faktureringsuppgifter.

Om hyresgästen i fastigheten byts, ska fastighetsägaren fylla i hyresgästens bruksavtal för den nya hyresgästen.

Ändras dina fakturerings- eller kontaktuppgifter?

Fastighetens byggherre, har du överlämnat fastigheten till ägaren och är vattenavtalet redan i ägarens namn? Fyll i formuläret för ändring av betalare. För formuläret behöver du mätarställningen från den dag hyresgästen flyttar bort, samt nya faktureringsuppgifter.

Vill du att din vattenräkning eller vattenmätares avläsningsbegäran ska skickas till en annan adress än fastighetens? Fyll i ändringsformuläret för kund- och faktureringsuppgifter. Du kan också använda formuläret för att meddela om ändringar i e-faktureringsuppgifterna.

Mitt hus blir tomt, vad ska jag göra?

Om huset står tomt under den kalla årstiden och vattenmätaren riskerar att frysas, beställ en borttagning av vattenmätaren från vår anslutningsportal. Vattenmätaren måste också tas bort när byggnaden ska rivas.

Via vår anslutningsportal kan du även beställa installation av vattenmätare.

Om vattenmätaren inte behöver tas bort och huset står tomt en längre tid, kan du ändra den årliga vattenförbrukningsprognosen genom att kontakta vår kundtjänst.

Kom ihåg att säga upp din avfallstjänst också om det behövs.