Frusna tomtledningar eller vattenmätare

En vintrig gata

Vinterkylan och tjälen påfrestar vattenledningsnätet och kan orsaka vattenläckor, men kylan är även ett problem för fastigheternas tomtledningar och vattenmätare. Vattenmätare som frusit går sönder. Om en vattenmätare fryser kan det under rusningstider ta flera dagar att byta ut den.

Gör så här

 1. 1

  Tina inte upp en frusen ledning eller vattenmätare på egen hand.

 2. 2

  Om möjligt, stäng vattenmätarventilerna.

 3. 3

  Kontakta HRM:s felanmälningsnummer 09 1561 3000.

 4. 4

  Kontakta HRM:s felanmälningsnummer 09 1561 3000.

Förhindra frysning genom att isolera

Fastigheterna betalar själv de kostnader som förorsakas av att vattenmätare och tomtledningar fryser, så det lönar sig att tänka på försiktighetsåtgärder för att undvika onödiga kostnader och avbrott i vattenförsörjningen. Rören fryser ofta på grund av dålig eller obefintlig isolering. Det går att förhindra att tomtledningar fryser genom att omsorgsfullt isolera särskilt sådana rörledningar som är mindre än två meter under markytan. 

Du kan även förhindra att tomtledningarna fryser genom att sakta tappa vattenledningsvatten. Innan du tappar vattnet är det dock viktigt att se till att avloppen fungerar rätt, då även dessa kan frysa under vintern. Ett fruset avlopp stockar sig, vilket leder till att det tappade vattnet rinner överallt. Det här kan orsaka allvarliga fuktskador i fastigheten.

​Det lönar sig även att skydda vattenmätarna från kölden. Invånarna bör se till att fastighetens vattenmätares utrymme är tillräckligt uppvärmt. Därtill lönar det sig att se till att kylan inte slipper in i det tekniska utrymmet eller vattenmätarens utrymme genom ventilationsöppningar och -dörrar. Även en mindre frysning kan söndra mätarens glas och förorsaka en omfattande vattenläcka.​​​

En expert tinar upp​​en frusen vattenmätare

Att tina upp ett fruset rör är alltid ett jobb för en expert. Det enda rätta sättet att tina upp rör är ång- eller vattentining. Vattenmätaren monteras loss och röret tinas upp med en ång- eller vattenslang via vattenmätaren. På det här sättet rinner det smälta vattnet ut vid mätaren.

Upptiningen måste göras med eftertanke och planmässigt. Om du gör det på egen hand kan du åstadkomma en tråkig vattenskada.  Om röret tinas upp vid fel ställe, till exempel i mitten av röret, kan vattnet spräcka röret när vattnet värms upp och utvidgar sig.

Du kan beställa upptining från privata företag som sköter upptining men du ska kontakta HRM om att stänga ventilen. Byte av en fryst vattenmätare ska alltid beställas från HRM:s vattenförsörjningens journummer, tfn 09 1561 3000.