Vattenförsörjningens beställningsarbeten

HRM utför vattenunderhållsarbete på beställning när fastigheten ansluts eller har anslutits till vattenförsörjningsnätet i huvudstadsregionen. Vattenförsörjningsarbeten kan också utföras på beställning i samband med byggande, renovering eller rivning av en gammal byggnad.

Vi ansvarar för stamvattenledningen och avfalls- och dagvattenavloppen och anslutningar som ska göras till dem. Dessutom sköter vi om leveransen av vattenmätaren. Vi ansluter tomtledningen till stamvattenledningen och förgrenar tomtledningen vid behov, vi monterar tomtens avstängningsventil och vattenmätare, och dessutom gör vi tomtledningsanslutningarna till stamavloppsnäten. 

Gör en arbetsorder och ange faktureringsuppgifterna i vår anslutningsportal när

  • din fastighet ansluts till det kommunala vatten- och avloppsnätet 
  • vattnet ska stängas av vid tomtens vattenavstängningsventil till exempel på grund av reparation av tomtledningen eller om rörarbeten i din fastighet kräver att vattnet stängs av vid tomtens vattenavstängningsventil
  • din tomtledning bör förgrenas
  • du behöver en flyttning av vattenmätaren på grund av renovering eller rörarbeten
  • vattenmätarventilerna eller din tomts vattenavstängningsventil måste repareras eller förnyas
  • vattenmätaren måste tas bort från en byggnad som ska rivas
  • det är nödvändigt att plugga igen gamla vatten- och avloppsanslutningar
  • din frusna vattenmätare ska bytas ut och
  • du behöver andra arbeten som ska beställas från vattenförsörjningsbolaget.

HRM byter ut huvudvattenmätarna gratis ungefär vart tionde år och för detta krävs ingen separat arbetsorder. Om mätaren behöver bytas på grund av en annan orsak, behöver vi en arbetsorder innan vi kan komma och byta ut mätaren. Installationen och borttagningen av en säsongsvattenmätare ska beställas varje år.

Beställ rörarbeten som görs inne i din fastighet samt installationen av tomtledningen före anslutningsarbetet från ett VVS-företag eller en annan kvalificerad aktör. Observera att vattenmätararbeten dock ska beställas från HRM. Vattenmätningsarbetena omfattar till exempel installation, flyttning och borttagning av huvudvattenmätaren.

Beställaren av arbetet faktureras enligt den prislista som gäller vid tidpunkten för arbetet.