Så här läser du Sortti-fakturan

Du kan läsa mer om innehållet i Sortti-fakturan med hjälp av instruktionerna. Sortti-servicebeteckningen för företagskunder är den samma som det kundnummer som tidigare har använts på fakturorna. Som identifikationsuppgift finns ett förnyat kundspecifikt kundnummer.

 

1. När du sköter dina ärenden med HRM:s kundtjänst använd identifikationsuppgifterna som finns i den här delen.
Sortti-servicebeteckningen för Företagskunder är den samma som det kundnummer som tidigare har använts på fakturorna. Som identifikationsuppgift finns ett förnyat kundspecifikt kundnummer.

2. Här visas den referens du meddelat för fakturorna, till exempel kostnadsställe.

3. I sammanfattningen av fakturan finns alla avfallsavgifter för hela faktureringsperioden per avfallsslag. Privatkundernas avfallspriser inkluderar mervärdesskatt, som visas som en tilläggsuppgift i fakturans slutsumma.

4. För företag, samfund och bostadsaktiebolag visas priserna i fortsättningen utan mervärdesskatt på fakturaraderna. Den sammanlagda mervärdesskatten finns på en separat rad ovanför fakturans slutsumma.

5. Referensnumret på fakturan är samma på alla fakturor för Sortti-avtalet. Du kan alltså använda samma referensnummer vid betalning av alla öppna fakturor som gäller Sortti-avtalet. Betalningar riktas i första hand till den äldsta öppna fakturan i ditt avtal.

6. Transaktioner som görs med stark identifiering i eSortti visas separat.

7. Faktureringsperiodens ärendehändelser finns i fakturaspecifikationen per Sortti-kort och per station i tidsbestämd ordning.

8. Här finns en referens per händelse.