Samanvändning av avfallskärl

Hus i småhusområde. Rök stiger ur skorstenen.

Fastigheter som ligger nära varandra kan ingå ett avtal med oss om användningen av ett gemensamt avfallskärl. Parterna i avtalet om samanvändning av avfallskärl är alla fastigheter som använder det gemensamma insamlingskärlet och platsen där det placerats.

Ett samanvändningsavtal ska ange en huvudpart. Huvudparten fungerar som vår kontaktperson gällande kärltömningar och sköter om att kontaktuppgifterna till avfallskärlets användare, dvs. avtalsparterna, är uppdaterade.

Fyll i avtalet om samanvändning av avfallskärl i Suomi.fi-tjänsten

Om avfallskärlet måste placeras utanför fastighetsgränsen, ska du komma överens om kärlets placering med markägaren. Du får mer information om markägaren från Lantmäteriverket. 

Innehavare av fritidsbostäder kan också komma överens om samanvändning av ett avfallskärl med sina närmaste grannar, väglaget eller någon annan sammanslutning. Det är ett bra alternativ, till exempel i situationer där det inte finns någon körförbindelse till fritidsbostaden.

Obs. Om du inte har tillgång till e-tjänsterna kan du vid behov ringa vår kundtjänst och be att de skickar en mall på papper för avtal om gemensam användning.