Bioavfall på fastighet med 1–4 bostäder

Enligt den reformerade avfallslagen ska HRM utöver blandavfall även ordna bioavfallsinsamling för livsmedelsavfall för fastigheter med 1–4 lägenheter. Reformen gäller inte fritidsbostäder. Innehållet på denna sida gäller fastigheter som har fått ett relevant kundbrev från HRM. Om du har flyttat och behöver en helt ny avfallstjänst för din fastighet, vänligen beställ avfallskärlen från avfallshanteringens e-tjänst eller genom att ringa vår kundtjänst.

Livsmedelsavfall avser matavfall som uppkommer hemma, samt frukt, bär och odlade matgrödor från trädgården. Dessutom kan små mängder annat bioavfall, såsom trädgårdsavfall, läggas i bioavfallskärlet. Bioavfall är en viktig råvara för mull och energiproduktion.

Alternativen för sortering och behandling av bioavfall på fastigheten

Alternativen är följande:

 1. HRM:s bioavfallskärl, tömning med en, två eller fyra veckors mellanrum, beroende på antalet boende
 2. Egen kompostbehållare, kompostering i egen regi på fastigheten
 3. Samanvändning av bioavfallskärl eller kompostbehållare med närboende grannar

Bor du i Helsingfors?

Vi delar ut bioavfallskärlen i maj–juni 2024. Du kan börja använda bioavfallskärlet efter att det levererats till fastigheten, tömning och fakturering startar omedelbart efter att kärlet har levererats.
 
Om du valde kompostering ska du komma ihåg att lämna in en komposteringsanmälan till HRM. 

Bor du i Esbo, Grankulla, Kyrkslätt eller Vanda

Insamlingen av bioavfall har inletts. Om du valde kompostering har du väl kommit ihåg att lämna in en komposteringsanmälan till HRM?

Online-tjänsten för avfallshantering

I avfallshanteringens e-tjänst kan du bland annat beställa avfallskärl, ändra avfallskärlets tömningsintervall och storlek och kontrollera vilken dag kärlet töms.

Online-tjänsten för avfallshantering Gör komposteringsanmälan

HRM:s bioavfallskärl

Typen av avfallskärl som HRM levererar till fastigheten och tömningsintervallet beror på det antal boende som anges i beställningen.

 • I en fastighet med 1–8 boende töms kärlet var fjärde vecka.
 • I en fastighet med 9–16 boende töms kärlet varannan vecka.
 • I en fastighet med över 16 boende töms kärlet en gång i veckan.

Du kan börja använda bioavfallskärlet så snart det har anlänt till fastigheten, tömningarna och faktureringen börjar genast när kärlet har levererats. De avfallskärl som ska tömmas ska placeras intill vägen eller längs infarten till fastigheten. Förflyttningsavståndet till avfallsbilen får inte överstiga 10 meter.

Observera att

 • endast små mängder exempelvis äpplen kan läggas i bioavfallskärlet under höstskörden, så att avfallskärlet inte blir för tungt för tömning. Stora mängder ska transporteras till närmaste Sortti-station.
 • man inte kan lägga en insatssäck i ett ventilerat bioavfallskärl som används i små fastigheter på grund av dess tekniska struktur. Ett ventilerat avfallskärl som utvecklats för fastigheter som producerar lite bioavfall håller avfallet torrare. Därmed kan tömningsintervallet för bioavfallskärlet i små fastigheter vara upp till fyra veckor. Det är dock viktigt att komma ihåg att packa bioavfall väl.

Information om bioavfallskärl

Volym: 140 l
Storlek:
Höjd ca 110 cm, bredd ca 50 cm, djup 55 cm.
Pris 2024: 7,11 €/tömning, inklusive moms 24 %
(inkluderar priset för uthyrningskärlet)

Egen kompostering

Istället för att använda ett bioavfallskärl som töms kan du kompostera det bioavfall du producerar och utnyttja näringsämnena från komposten på din fastighet. Tills vidare erbjuder HRM ingen kompostbehållare, utan du måste köpa den själv.

Om du komposterar enbart en del av året, beställ ett tömningsbart bioavfallskärl till din fastighet och tömningar för den tid du inte komposterar. Ett bioavfallskärl behövs också om det på fastigheten finns mer än en bostad och alla inte deltar i komposteringen. Även en kompostbehållare kan användas gemensamt.

Komposterar du redan på din fastighet? Om du inte har anmält oss om det eller komposteringsanmälan har lämnats in före juni 2022, vänligen lämna in en ny komposteringsanmälan. Vi har uppdaterat anmälningsformuläret så att det uppfyller lagens krav.

På denna webbplats hittar du en länk till komposteringsanmälan, bra instruktioner samt en nedladdningsbar komposteringsguide. 

Intresserad av gemensam insamling?

Du kan komma överens med närboende grannar om användning av ett gemensamt avfallskärl eller en kompostbehållare. Gemensam användning kan avse avfallsslag. Om avfallskärlet ska placeras utanför fastighetsgränsen, måste du komma överens om kärlets placering med markägaren. Läs mer om avtalet om gemensam användning och villkoren i det, och därefter kan du fylla i det elektroniska avtalet om gemensam användning som finns på sidan:

Insamlingen av bioavfall framskrider

Ändringarna träder i kraft stegvis:

 • Esbo, Grankulla och Kyrkslätt 1.7.2023
 • Vanda 1.1.2024
 • Helsingfors 1.7.2024.

Om fastigheten redan har HRM:s insamling av bioavfall eller kompostering av matavfall, och komposteringsanmälan har lämnats in i juni 2022 eller senare, behöver du som vår kund inte göra något alls. Din avfallshantering är enligt lagen. Insamling av bioavfall behöver inte anordnas för fritidsfastigheter. 

Insamling av bioavfall Q&A

Frågor om kärl för bioavfall samt insamling

Sortering av bioavfall

Kompostering

Frågor om bakgrunden till förnyelsen