Kompostering på fastigheter

Med en grep rörs innehållet om i komposten.

Kompostering är en naturlig del av avfallshanteringen för småhus i huvudstadsregionen. Du kan kompostera trädgårds-, livsmedels- och toalettavfall. Gör en komposteringsanmälan när du börjar kompostera bio- eller toalettavfall. Är du i behov av råd om kompostering? Bekanta dig med vår komposteringsguide eller delta i en kurs!

Komposteringsanmälan

Skyldigheten att anmäla kompostering har förnyats i 2022

Fr.o.m. 1.11.2022 ska en komposteringsanmälan om kompostering av bioavfall göras till HRM. Detta gäller alla fastigheter som omfattas av avfallshantering som anordnas av HRM, även fritidsfastigheter, koloniträdgårdar och småbåtshamnar. 

Med ett separat kundbrev har vi informerat fastigheter som redan komposterar samt andra fastigheter med 1–4 bostäder om skyldigheten att göra en komposteringsanmälan. Vi har skickat brev för varje stad i samband med utökningen av bioavfallsinsamlingen enligt följande.

Om du komposterar och har gjort en komposteringsanmälan före juni 2022, vänligen lämna in en ny komposteringsanmälan; vi har uppdaterat anmälningsformuläret så att det uppfyller lagens krav. För komposteringsanmälan behöver du din fastighets avfallsservicenummer som du hittar på din avfallsfaktura eller i kundbrevet som nämns ovan.

Du ska göra en komposteringsanmälan när du börjar kompostera bio- eller latrinavfall. 

För komposteringsanmälan behöver du din fastighets avfallsservicenummer som du hittar t.ex på din avfallsfaktura

Gör komposteringsanmälan
  • Någon anmälan behöver inte göras för kompostering av enbart trädgårdsavfall. 
  • Anmälningsskyldigheten är fastighetsspecifik och en enskild bostads kompostering behöver inte anmälas om separat insamling av bioavfall på fastigheten har ordnats på annat sätt. En enskild boende som komposterar kan dock registrera sin egen komposterare om hen så önskar genom att kontakta vår kundtjänst.

Att välja kompostor

För att kompostera bioavfall från köket behöver du ett kompostbehållare som är välventilerat samt skyddat från skadedjur. Kompostbehållaren måste vara tillräckligt stor för att bioavfallet ska kunna komposteras innan behållaren är full.

I tabellen anges vägledande dimensionering för kompostering av livsmedelsavfall, som kan användas vid inköp av en kompostor.

Antalet invånare Kompostens volym, liter
2-5 105-250
6-9 250-400
10-24 400-1000
25-49 1000-1500

 

Bokashi är en godkänd metod för behandling av bioavfall, men fermentering är en förbehandling och den fermenterade massan ska efterkomposteras i en kompostbehållare eller annat kärl som är skyddat mot skadedjur.

Icke-nedbrutet bioavfall som sådant eller ofullständig kompost/bokashi får inte grävas ner eller spridas ut på marken, och inte heller komposteras öppet.

Du kan kompostera trädgårdsavfall i en ren, omskött, öppen kompost, till exempel i en ramkonstruktion. Lägg inte t.ex. äpplen eller annat som kan locka till sig skadedjur i komposten för trädgårdsavfall.

Bekanta dig med HRM:s anvisningar för kompostering

Komposten ska placeras och skötas på ett sätt som inte orsakar skada för hälsan eller miljön.

Tänk på grannarna när du väljer platsen för din kompost. Placera komposten minst fem meter från grannens tomtgräns om det är möjligt, och alltid tillräckligt långt ifrån fönster, dörrar och andra luftintag.

 

HRM:s anvisningar för kompostering Föreskrifter avseende kompostering

Komposteringsguide

HSY_kompostointi-6409.jpg

Komposteringsguiden är ett informationspaket om hur man börjar kompostera och sköter om komposten bra i en bostadsfastighet. 

Komposteringsguide

Delta i den avgiftsfria komposteringskursen

Vi erbjuder öppna komposteringskurser (ca 2 timmar) och kortare infomöten (1 timme) på finska under våren och hösten i samarbete med Huvudstadsregionens Återanvändningscentral och regionens städer. Kom och lär dig om grunderna till kompostering under ett ledigt och praktiskt tillfälle. ​Ingen förhandsanmälning, om inget annat anges. 

Mer information om årets kurser (på finska)

Samla ihop en egen grupp och beställ rådgivning

Vi erbjuder avgiftsfri rådgivning om kompostering på finska eller på svenska i huvudstadsregionen och Kyrkslätt åt till exempel husbolag samt egnahems- och andra föreningar.

Samla ihop en grupp på minst tio personer, ordna ett utrymme och kontakta Huvudstadsregionens Återanvändningscentral. Gör kursbeställningen minst två veckor före evenemanget.​​

Kursbeställning

Kompostering vid fritidsbostaden

HSY_kompostointi-7067 (1).jpg

Det lönar sig också att kompostera vid fritidsbostaden! Om du komposterar det bioavfall som uppkommer i ditt fritidshus, ska du göra en komposteringsanmälan.

Om du komposterar bioavfallet kan du, om du vill, förlänga tömningsintervallet för blandavfallskärlet till upp till sexton veckor. Om du komposterar bioavfall vid din fritidsbostad och återvinner annat avfall på ett sådant sätt att endast en liten mängd blandavfall genereras, kan du med en ansökan om undantagstillstånd ansöka om ett tömningsintervall som är ännu längre.

Dessutom kan du vid behov beställa extra tömningar från oss om utnyttjandet av din fritidsbostad varierar under året.

Observera att du för en fritidsfastighet som endast är i bruk under sommaren, kan ingå ett säsongskontrakt för avfallstransporterna, vilket endast gäller under sommarsäsongen, dvs. veckorna 18−40. Säsongskontraktet behöver inte avbrytas separat och när säsongen är slut behövs ingen ansökan om undantag från riktlinjerna om avfallshanteringen.

Lär mer om fritidsbostadens avfallshantering