Kompostering på fastigheter

Med en grep rörs innehållet om i komposten.

Kompostering är en naturlig del av avfallshanteringen för småhus i huvudstadsregionen. Du kan kompostera trädgårds-, livsmedels- och toalettavfall. Det är lättare och roligare än du tror att sköta en kompost.

 

Bra att veta om kompostering

  • För att kompostera bioavfall från köket behöver du ett komposteringskärl som är skyddat från skadedjur.
  • Du kan kompostera trädgårdsavfall i en ren, omskött, öppen kompost, till exempel i en ramkonstruktion.
  • Lägg inte t.ex. äpplen eller annat som kan locka till sig skadedjur i komposten för trädgårdsavfall.
  • För att kompostera toalettavfall behöver du en komposterande toalett avsedd för ändamålet, som är ordentligt stängd och väl luftkonditionerad eller en toalettanordning från vilken avrinningsvattnen inte kan rinna ut i jorden.
  • Komposten ska placeras och skötas på ett sätt som inte orsakar skada för hälsan eller miljön.
  • Tänk på grannarna när du väljer platsen för din kompost. Placera komposten minst fem meter från grannens tomtgräns.​​

Komposteringsanmälan

Skyldigheten att anmäla kompostering förnyas hösten 2022

Enligt den nya avfallsförordningen ska alla fastigheter som komposterar bioavfall i framtiden lämna in en komposteringsanmälan. Kompostering av enbart trädgårdsavfall behöver inte anmälas. I huvudstadsregionen och Kyrkslätt görs anmälan till HRM.

Vi informerar mer om komposteringsanmälan när de nya föreskrifterna för avfallshantering träder i kraft hösten 2022. För närvarande är anmälan obligatorisk endast i de fall som anges nedan.

HRM ska informeras om kompostering av bioavfall och latrinavfall.

Gör komposteringsanmälan

Komposteringsguide

 

HRM_kompostering-7341_925.jpg

Komposteringsguiden är ett informationspaket om hur man börjar kompostera och sköter om komposten bra i en bostadsfastighet. 

Komposteringsguide

Delta i den avgiftsfria komposteringskursen

Vi ordnar öppna komposteringskurser under våren och hösten i samarbete med huvudstadsregionens Återanvändningscentral och regionens städer. Kom och lär dig om grunderna till kompostering under ett cirka två timmar långt, ledigt och praktiskt tillfälle. ​Ingen förhandsanmälning, om inget annat anges.

Samla ihop en egen grupp och beställ rådgivning

Vi erbjuder avgiftsfri rådgivning om kompostering i huvudstadsregionen och Kyrkslätt åt till exempel husbolag samt egnahems- och andra föreningar.

Samla ihop en grupp på minst tio personer, ordna ett utrymme och kontakta Huvudstadsregionens Återanvändningscentral. Gör kursbeställningen minst två veckor före evenemanget.​​

Komposteringsrådgivning Kursbeställning

Kompostering vid fritidsbostaden

HRM_kompostering-6664_925x.jpg

Det lönar sig också att kompostera vid fritidsbostaden!

Om du komposterar bioavfallet från din fritidsbostad kan du, om du vill, förlänga tömningsintervallet för blandavfallskärlet till upp till åtta veckor. Gör en komposteringsanmälan till oss, om du vill förlänga tömningsintervallet till åtta veckor.  Dessutom kan du vid behov beställa extra tömningar från oss om utnyttjandet av din fritidsbostad varierar under året.

Om du komposterar bioavfall vid din fritidsbostad och återvinner annat avfall på ett sådant sätt att endast en liten mängd blandavfall genereras, kan du med en ansökan om undantagstillstånd ansöka om ett tömningsintervall som är längre än åtta veckor.

Observera att du för en fritidsfastighet som endast är i bruk under sommaren, kan ingå ett säsongskontrakt för avfallstransporterna, vilket endast gäller under sommarsäsongen, dvs. veckorna 18−40. Säsongskontraktet behöver inte avbrytas separat och när säsongen är slut behövs ingen ansökan om undantag från riktlinjerna om avfallshanteringen.

Lär mer om fritidsbostadens avfallshantering