Möbler, textilier och andra inventarier som angripits av löss eller vägglöss

Kontakta ett företag som erbjuder skadedjursbekämpning och som förgiftar och transporterar lössangripna föremål för behandling (avgiftsbelagd service)

HRM tar varken emot, transporterar eller hanterar lösöre som angripits av levande löss. HRM:s Sortti-avhämtning transporterar inte heller lössangripna föremål.

Om möbler och annat lösöre har blivit ordentligt behandlade med gift , till exempel av en skadedjursbekämpningstjänst och det inte finns några levande löss i möblerna, kan de läggas i blandavfallet på en Sortti-station. Priset på avfallet debiteras enligt Sortti-stationens prislista .