Möbler, textilier och andra inventarier som angripits av löss eller vägglöss

Gör så här om du har föremål som angripits av löss och som ska förstöras:

1

Linda möbler, madrasser mm. i plast samt packa kläder och textilier i en sopsäck. Ange på förpackningen att det handlar om skadedjur.  

2

Kontakta ett företag som erbjuder skadedjursbekämpning och som transporterar lössangripna föremål för behandling (avgiftsbelagd service) ELLER 

3

Ta de förorenade föremålen  själv till Fortum i Riihimäki. Kom överens om leverans i förväg med Fortumskundtjänst. 

HRM tar varken emot, transporterar eller hanterar lösöre som angripits av levande löss. HRM:s Sortti-avhämtning transporterar inte heller lössangripna föremål.

Om möbler och annat lösöre har blivit ordentligt behandlade med gift , till exempel av en skadedjursbekämpningstjänst och det inte finns några levande löss i möblerna, kan de läggas i blandavfallet på en Sortti-station. Priset på avfallet debiteras enligt Sortti-stationens prislista .