Avfallshanteringens nyckeltal

En kvinna tittar på en karta vid kundservicedisken på Sortti-stationen.

Vi publicerar avfallshanteringens årsstatistik för 2022 undantagsvis först på våren 2024, eftersom vi för närvarande utvecklar vår statistikföringsprocess. Nedan finns några nyckeltal för avfallshanteringen från 2022 sammanfattade.

Du kan bekanta dig med all statistik  genom att öppna årsstatistiken på vår webbsida antingen som PDF-fil eller Excel-fil i HRM:s tjänst för öppen data.  

Den operativa verksamhetens nyckeltal för 2022

Omkring 555 000 kunder besökte Sortti-stationerna.

Käringmossens ekoindustricentral tog emot totalt cirka 223 000 ton avfall, som bl.a. inkluderar följande:  

  • 62 000 ton slagg från avfallskraftverket
  • 48 000 ton bioavfall
  • 33 000 ton återanvändbart jordmaterial.
HRM levererade totalt cirka 187 000 ton blandavfall från huvudstadsregionen och Kyrkslätt till Vanda Energi Ab för energiåtervinning. Dessutom levererade HRM:s dotterbolag Uudenmaan Woima Oy cirka 66 000 ton blandavfall till kraftverket.
 
Cirka 8,9 miljoner avfallskärl tömdes vid HRM:s kundfastigheter. Totalt transporterades ca 383 000 ton olika avfall (t.ex. blandavfall, slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar, bioavfall, kartong, glas, plastförpackningar). 

Ekonomiska nyckeltal för 2022

Kostnader som ska täckas av fastigheternas avfallsavgifter år 2022

Inkomstflödet från fastigheternas avfallsavgifter var 85,8 miljoner euro (moms 0 %) under 2022. 

Kostnader som ska täckas av fastigheternas avfallsavgifter i procent

Avfallstransport för bostadsfastigheter: 42 % av de totala kostnaderna

Andra kostnader för transportverksamhet: 17 % av de totala kostnaderna 

Verksamheterna inom de regionala tjänsterna: 8 % av de totala kostnaderna

  • Omfattar bl.a. Sortti-stationerna och Sortti-insamlingsbilarna som årligen cirkulerar i huvudstadsregionen och Kyrkslätt 

 Behandling av annat avfall: 21 % av de totala kostnaderna

  • Täcker verksamheten vid Käringmossens avfallshanteringscentral, inklusive hantering av bioavfall 

Byggande och utveckling: 3 % av de totala kostnaderna

  • Utveckling av avfallshantering och investeringsplanering

Kapital- och förvaltningskostnader: 9 % av de totala kostnaderna

  • Inkluderar bl.a. kostnader för stödtjänster, avfallsrådgivning och -kommunikation samt kapital- och förvaltningskostnader

Nyckeltalen i avfallshanteringens bokslut för 2022

Rörelseresultat 104 525 000 euro
Rörelsekostnader 80  188 000 euro
Rörelsemarginal 24 337 000 euro
Räkenskapsårets överskott 9 745 000 euro
Investeringar 21 500 000 euro
Manår/antal anställda 148,3/135