Puunpolton terveys- ja ilmastovaikutukset

Nuohooja katolla.

Tulisijojen käyttö aiheuttaa savua eli päästöjä ilmaan. Haitallisia päästöjä syntyy erityisesti, jos poltetaan jätteitä tai märkää puuta. Huonon polton päästöt ovat monikertaiset verrattuna taitavaan kuivan puun polttoon hyvässä tulisijassa. Päästöt sisältävät mm. hiukkasia, häkää, hiilivetyjä ja mustaa hiiltä sekä polysyklisiä aromaattisia yhdisteitä, kuten bentso(a)pyreeniä. Nämä ovat haitallisia ihmisten terveydelle ja myös vähentävät viihtyisyyttä. Musta hiili on lisäksi ilmastonmuutosta kiihdyttävä saaste, jonka päästöt etenkin pohjoisilta leveysasteilta kulkeutuvat jäätiköille ja nopeuttavat niiden sulamista.

Savua ei ole terveellistä hengittää

Pienhiukkaset ovat suurin ympäristöterveysriski ja ne aiheuttavat Suomessa arviolta 1600-1800 ennenaikaista kuolemaa vuosittain. Puunpolton osuudeksi näistä arvioidaan noin 13 %. Pääkaupunkiseudulla noin neljännes polttoperäisistä pienhiukkaspäästöistä on peräisin puun pienpoltosta. Näistä noin puolet on peräisin takoista ja vajaa puolet saunan puukiukaista.

Pienhiukkaset lisäävät hengityselin- ja sydänoireita, ja pitkäaikainen altistuminen lisää sairastuvuutta ja kuolleisuutta. Bentso(a)pyreeni on karsinogeeninen eli se lisää syöpäriskiä. Erityisen herkkiä väestöryhmiä ovat lapset, kaikenikäiset astmaatikot sekä ikääntyneet sepelvaltimo- ja keuhkoahtaumatautia sairastavat. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) arvion mukaan puun pienpoltosta aiheutuu Suomessa noin 250 ennenaikaista kuolemaa vuosittain.

Nokipäästöt lisäävät jään sulamista

Huonolla puunpoltolla on myös haitallisia ilmastovaikutuksia. Huonossa puun palamisessa syntyy mustaa hiiltä eli nokea, joka Suomen leveyspiireiltä kulkeutuu arktisille alueille ja aikaistaa jään sulamista.

Jos naapurin savu häiritsee

Jos naapurin savupiipusta tupruava savu häiritsee, kannattaa ensimmäiseksi keskustella kyseisen naapurin kanssa. Ehkä hän ei vain ole tullut ajatelleeksi, että savu häiritsisi muita. Jos keskustelusta ei ole apua, ota yhteyttä kuntasi ympäristön- tai terveydensuojelusta vastaavaan viranomaiseen. He antavat neuvoja ja tarvittaessa selvittävät, aiheutuuko savusta alueella viihtyisyys- tai terveyshaittaa.

Haitan arviointiin vaikuttavat savun esiintymistiheys, kesto ja voimakkuus. Käytännössä savu vähentää viihtyisyyttä jo ennen kuin siitä on selvää terveyshaittaa. 

Lue lisää:

Lisää puunpolton terveyshaitoista