Jätehuollon vastuiden jakautuminen

Henkilö, jolla on roskapussi kädessä menossa viemään roskia. Hänellä on mukanaan pieni, ruskea koira.

HSY:n tehtävät jätehuollossa on säädetty jätelaissa (646/2011). Jätelaki määrittelee jätehuollon vastuut ja velvollisuudet. Pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella jätelain mukaiset kunnan tehtävät kuuluvat HSY:lle.

Jätelain mukaisesti tehtävänämme on:

  • tuottaa ja järjestää jätehuollon palvelut pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen asukkaille
  • vastata pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen kuntien hallinto- ja palvelutoiminnan yhdyskuntajätehuollosta
  • vastata jätteen keräyksestä, kuljettamisesta, hyödyntämisestä sekä jätteen loppukäsittelystä kaatopaikalla
  • vastata kaatopaikan jälkihoidosta
  • vastata jäteneuvonnasta
  • toimia toimialueensa jätehuoltoviranomaisena (jätehuoltomääräykset, taksa ym.)