Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen ympäristö

Kesäinen maisema Ämmässuon Ekoteollisuuskeskuksen Sortti-asemasta.

Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen toiminta vaikuttaa ympäristöönsä. Vaikutuksia syntyy muun muassa jätteen käsittelystä, liikenteestä, rakentamisesta ja kaatopaikkaprosesseista. Seuraamme Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen ympäristövaikutuksia ympäristölupamääräysten sekä muiden viranomaispäätösten mukaisesti. Lisäksi suoritamme omaa tarkkailua, jonka avulla ohjaamme ekoteollisuuskeskuksen toimintaa ja valvomme toiminnan laatua.

Ympäristöasioiden jatkuvaa parantamista seuraamme paitsi sisäisillä ja ulkoisilla auditoinneilla sekä raportoinneilla, myös tunnistamalla, arvottamalla ja tarkastamalla ympäristönäkökohdat säännöllisesti.

Ekoteollisuuskeskuksessa ja sen lähialueilla tarkkaillaan muun muassa pölyn, hajun ja melun leviämistä sekä pinta- ja pohjavesien laatua. Seurantatulokset kootaan ympäristöraportteihin.

Tilaa tekstiviestipalvelu

Liity maksuttomaan tekstiviestipalveluumme, niin saat nopeasti tiedon esimerkiksi Ämmässuon ilmanlaatuun liittyvistä poikkeustilanteista. Numeroa ei käytetä muuhun tarkoitukseen.

Liity näin:

  • Lähetä tekstiviesti ”hsyamm liity” (ilman lainausmerkkejä) numeroon 18200.
  • Saat HSY:ltä tekstiviestin liittymisen onnistumisesta. 

Jos et halua enää vastaanottaa viestejä, lähetä tekstiviesti ”hsyamm poistu” (ilman lainausmerkkejä) numeroon 18200.

Tekstiviestin lähettäminen palveluun on maksutonta.

Ämmässuon ympäristöpalautteet

Voit antaa palautetta Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen ympäristöasioihin liittyen sähköpostitse osoitteeseen palauteammassuolle@hsy.fi tai tekstiviestitse/soittamalla numeroon 045 657 7986.

Ilmanlaatu

Melu

Valvomme äänenpainetasoja Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen alueella ja lähiympäristössä Uudenmaan ELY-keskuksen 27.11.2017 hyväksymän meluntarkkailuohjelman mukaisesti. Melutason valvonnan tarkoituksena on tiedostaa HSY:n Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen toiminnoista aiheutuvat meluhaitat sekä ryhtyä tarvittaessa korjaaviin toimenpiteisiin. Samalla valvomme, että emme ylitä ympäristöluvissa ja muualla lainsäädännössä asetettuja melutason ohje- ja raja-arvoja.

Ekoteollisuuskeskuksen toimintojen aiheuttama melutaso ympäristössä mitataan 3–4 kertaa vuodessa omavalvontamittauksin. Vuotuisten ympäristömelumittausten tueksi Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen toiminnoista on laadittu melumallinnus, jota päivitämme tarvittaessa, esimerkiksi toimintojen merkittävästi muuttuessa tai kun uusia melua aiheuttavia toimintoja otetaan käyttöön.

Vesien tarkkailu

Ekoteollisuuskeskuksen toiminnan vaikutuksia vesiin valvotaan Ämmässuon-Kulmakorven alueen vesien yhteistarkkailuohjelman mukaisesti yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Yhteistarkkailussa seurataan alueen pinta- ja pohjavesien sekä jäte- ja kaivovesien laatua. 

Alueen vesien tarkkailuvelvoite koskee Ämmässuon alueen suurimpia toimijoita, eli HSY:n lisäksi Espoon kaupunkia, Rudus Oy:tä ja Asfalttikallio Oy:tä.

Lokit ja muut linnut

Olemme teettäneet lokkilaskentoja sekä muuta linnustoseurantaa Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksessa vuodesta 2003 lähtien. Lokkilinnut ovat olleet seurannan erityiskohteena laskennoissa alusta alkaen. Ekoteollisuuskeskuksessa havaitaan yleisesti nauru-, kala-, selkä-, harmaa- ja merilokkeja. Lisäksi on havaittu mustanmerenlokki, grönlanninlokki, aroharmaalokki, etelänharmaalokki, isolokki ja ohotanlokki. Lokkien yksilömäärät ovat Ämmässuolla kääntyneet laskuun jätevoimalan (2014) ja orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon (2016) myötä, sillä ne ovat heikentäneet lokkien ravinnonsaantia alueella.

Lokkien yksilömäärien vähentyessä varislinnuista on tulossa Ämmässuon näkyvin linturyhmä. Laskennoissa seurataan lokki- ja varislintujen lisäksi myös ekoteollisuuskeskuksen alueella esiintyvää muuta linnustoa, kuten parvilintuja saalistavia petolintuja sekä kottaraisia. Yleisin Ämmässuolla havaittu petolintu on kanahaukka. Myös tuulihaukka, varpushaukka, merikotka ja hiirihaukka vierailevat Ämmässuolla. Kottaraisten määrät Ämmässuolla ovat vähentyneet vuosien kuluessa.