Kasvillisuuden vaikutus ilmanlaatuun

Katu jota reunustaa molemmin puolin korkeat ja leveät puut.

Kasvillisuuden vaikutuksia ilmansaasteiden laimenemiseen on tutkittu useissa eri maissa ja kaupungeissa. Suomessa tehdyissä tutkimuksissa ei ole todettu kasvillisuudella olevan merkittävää vaikutusta ilmansaasteiden pitoisuuksiin. Matala kasvillisuus kuten pensaat, köynnökset, viherkatot ja ruohikko voivat vähentää hieman saastetasoja. Istutukset voivat kuitenkin tuoda lisäetäisyyttä liikenneväylän ja asutuksen väliin, mikä vähentää ilmansaasteiden pitoisuuksia kohteessa. Suomessa lehtipuut ja useat pensaat ovat lehdettömiä suuren osan aikaa vuodesta eikä lehdetön kasvillisuus juurikaan vaikuta ilmanlaatuun.

Tutkimuksissa on todettu, että tiheästi istutetut ja korkeat puut sekä leveät latvukset haittaavat saasteiden laimenemista ja voivat jopa huonontaa ilmanlaatua katukuiluissa. Kapealatvuksiset korkeat puut eivät heikennä laimenemista yhtä paljon kuin leveälatvuksiset puut. Kasvillisuus kuitenkin parantaa ympäristöjen viihtyisyyttä.

Katupölyä voidaan torjua laimealla suolaliuoksella. Lähes kaikki kasvit kärsivät suolasta. Suola vaikuttaa haitallisesti erityisesti keväällä, kun kasvit alkavat heräillä.