SeutuMassa-työkalu maamassojen hallintaan

Kaivinkone kaivaa maata talon edustalla.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) kehitti vuosina 2017-2020 yhteistyössä pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa yhteisen seudullisen tietovarannon ja paikkatietopohjaisen tietojärjestelmän pääkaupunkiseudun maamassojen hallintaan. Seudullisten maamassavirtojen hallinnan (SeutuMassa) työkalun suunnittelu käynnistettiin vuonna 2017. Hankkeen alussa lyhenteenä käytettiin SeutuMaisaa ja pilotoinnin lähestyessään loppuaan nimi vaihtui vuonna 2020 asiayhteyteen paremmin sopivaan SeutuMassaan.

Hankkeen tavoite:

SeutuMassa-hankkeen tavoitteena oli toteuttaa vuosina 2017-2020 paikkatietopohjainen pilottityökalu tukemaan kaivumassojen tilastoinnin, seurannan ja raportoinnin kehittämistä sekä kuljetusten seurannan hallintaa. 

Vähentämällä kaivumassojen kuljetuspäästöjä tuetaan ekologista ja kestävää rakentamista sekä vähähiilisen kaupungin periaatteita. HSY:n strateginen tavoite on olla mukana parantamassa pääkaupunkiseudun kiertotaloutta materiaali- ja energiatehokkuuden sekä materiaalivirtojen hyödyntämisen näkökulmasta.

Visio:

Seudullinen maamassatietojärjestelmä mahdollistaa maamassojen koordinoinnin ja seurannan helppokäyttöisen karttasovelluksen ja seudullisten koontitietojen avulla, mikä omalta osaltaan lisää seudullista yhteistyötä maamassojen ekologisen hallinnan puolesta.

Lopputuote: 

SeutuMassa-pilottihanke saavutti tavoitteensa ja vuoden 2021 alussa SeutuMassa-työkalu otettiin laajempaan käyttöön. SeutuMassa-työkaluun voit tutustua täällä!