Seudulliset paikkatiedot

Tuotamme ja kokoamme yhteen seudullisia paikkatietoja asiantuntijatyön tueksi. Lisäksi jaamme paikkatieto- ja rekisteriaineistoja myös avoimena datana.

Tarjoamme käyttöön avoimia sekä luvanvaraisia paikkatietoaineistoja Helsingin seudun alueelta. Aineistot kattavat keskeisimmät rekisteritiedot, kartta-aineistot ja suunnittelua tukevat muut paikkatiedot. Lukuisat ja helposti käyttöönotettavat paikkatietoaineistot palvelevat pääkaupunkiseudun suunnittelijoita ja tutkijoita heidän jokapäiväisessä työssään.

  • Voit hyödyntää luvanvaraisia paikkatietoaineistoja selainpohjaisen karttapalvelun, SeutuRuudun, kautta tai erillisinä tiedostoina SeutuData-aineistopaketista. Tiedostot saat käyttöösi palvelinkäytön, latauspalvelun tai tiedostonsiirtopalvelun kautta. Lue lisää käyttöehdoista ja sinulle sopivasta käyttötavasta.

  • Luvanvaraisten paikkatietoainestojen lisäksi meillä on tarjota kaikille avoimia aineistoja. Löydät ne HSY:n avoimen datan sivuilta. Kaikki paikkatietomuotoiset avoimet datat on lisäksi saatavilla myös rajapinnan kautta sekä HSY:n avoimen datan karttapalvelusta

  • Tuottamamme rekisteritiedot perustuvat Seudullisen perusrekisterin eli SePen tietoihin. SePe on tietokanta, joka yhdistää eri lähteistä tulevat perusrekisteritiedot yhdeksi koko pääkaupunkiseudun kattavaksi tietoaineistoksi. SePestä löydät Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan rekisteritietojen lisäksi rakennustasoiset väestötiedot (DVV) ja yritys- ja toimipaikkatiedot (Tilastokeskus). SePen tietoja voit hyödyntää mm. SeutuRuudussa tai rajapinnan kautta.

SeutuRuutu

SeutuRuutu on selaimessa toimiva luvanvarainen paikkatietosovellus

SeutuRuutu on selainpohjainen karttapalvelu, joka on suunniteltu pääkaupunkiseudun kuntien virkakäyttöön.

SeutuRuudusta löydät tietoa yksittäisistä rekisterikohteista sekä teemoitettua seututietoa. Karttapalvelussa on laaja valikoima erilaisia paikkatietoaineistoja, kuten rekisteritietoa, liikenne- ja ympäristöaineistoja suunnittelun tueksi sekä paljon taustakarttoja.

Karttapalvelu on helppokäyttöinen ja sopii jokaiselle – se mahdollistaa yksinkertaiset analyysit ja valmiit teemakartat. Siirry hakemaan käyttölupaa.

Varaa SeutuRuutu-esittely tai -koulutus osoitteesta sepe@hsy.fi. Jos olet hukannut SeutuRuudun kirjautumissivun osoitteen, ota yhteyttä samaan sähköpostiosoitteeseen.

SeutuData

Henkilön kädet työpöydällä olevan kannettavan tietokoneen näppäimistöllä. Taustalla kahvikuppi ja sankakuulokkeet.

SeutuData-aineistopaketti tarjoaa pääsyn keskeisimpiin seudullisiin paikkatietoaineistoihin. Haluamme tarjota yhtenäistä ja helposti käyttöönotettavaa dataa alueen suunnittelijoiden ja tutkijoiden tueksi.


SeutuData-aineistopaketti kokoaa yhteen kaikki pääkaupunkiseudun keskeisimmät paikkatietoaineistot vuosittain. Se sisältää tarkkoja rekisteritietoja rakennuksista, kiinteistöistä, väestöstä, kaavoituksesta, yrityksistä ja toimipaikoista sekä monipuoliset kartta- ja suunnitteluaineistot. SeutuData-aineistot ovat luvanvaraisia. 

Avoimen datan palvelut

Haluamme edistää tuottamamme tiedon laajempaa käyttöä tarjoamalla tietoa avoimena datana. Uskomme tiedon olevan sitä arvokkaampaa, mitä enemmän sitä hyödynnetään.


Avoin data on maksutonta ja koneluettavaa tietoa, jota kuka tahansa saa käyttää niin kaupallisiin kuin ei-kaupallisiin tarkoituksiin lisenssiehdot huomioiden.

Tarjoamme avointa dataa 

  1. Avoimen datan palvelussamme
  2. Avoimien rajapintojen kautta
  3. Avoimessa karttapalvelussa

 

Paikkatietorajapinnat

Rajapintojen avulla voit lukea aina ajantasaisimmat seudulliset paikkatietoaineistot suoraan omaan sovellukseesi.

Rajapinnalla tarkoitetaan yhteyttä, jonka avulla voi tarkastella ja lukea tietokannassa olevaa dataa. Se takaa ajantasaisen pääsyn aineistoihin ja mahdollistaa myös niiden lukemisen suoraan eri sovelluksiin. Luotu rajapintayhteys päivittää aineistoa jatkuvasti alkuperäisestä lähteestä. 

HSY:n paikkatietoaineistojen hyödyntämisesimerkkejä

Kuvassa Pasilan Triplan asuinrakennuksen piha-aluetta syksyllä 2020. Kuva HSY:n omaisuutta.

HSY:n paikkatietoaineistoja on hyödynnetty viranomaistyön lisäksi myös monella muulla tavalla. Erityisesti HSY:n avoimen datan palvelun laajaa tietoaineistovalikoimaa on käytetty moniin käyttötarkoituksiin ja niistä esitellään tässä osiossa muutamia.