Miten käytän ja tulkitsen ilmanlaadun vuosikarttaa?

Kuinka käytän?

Ilmanlaadun vuosikartassa on tällä hetkellä näkyvissä mallitetut typpidioksidin pitoisuudet vuodelta 2019. Typpidioksidi on enimmäkseen peräisin liikenteen pakokaasuista.

  • Vuosikartassa näkyy oletuksena vuosikeskiarvo.
  • Vuosikartan oikean reunan väriasteikossa näet pitoisuuden lukuarvon värin vaihtumispisteessä.
  • Voit katsoa vuosikarttaa kauempaa tai lähempää painamalla plus- (+) tai miinusmerkkiä (-) ilmanlaatukartan vasemmassa yläkulmassa.
  • Rakennukset tulevat näkyviin, kun olet tarkentanut lähelle. Rakennuksia ei näy koko seudun kartan ollessa esillä.
  • Kun rakennukset ovat näkyvissä, klikkaamalla tiettyä paikkaa saat näkyviin kyseisen paikan vuosikeskiarvon. Lisäksi näet miten pitoisuudet vaihtelevat eri kuukausina sekä eri kellonaikoina arkena ja viikonloppuna.
  • Vuosipitoisuuden lisäksi Koko vuosi -kohdasta pääset valitsemaan talven (joulu− helmikuu), kevään (maalis−toukokuu), kesän (kesä−elokuu) tai syksyn (syys− marraskuu) keskimääräiset pitoisuudet. Klikkaamalla tiettyä paikkaa vuodenaikakartasta saat näkyviin kyseisen vuodenajan keskimääräisen pitoisuuden.
  • Tietoa -kohdassa on linkki tähän käyttöohjeeseen ja sivuille, joissa on vinkkejä ilmanlaadusta asukkaalle ja kaupunkisuunnittelijalle.
  • Voit ladata kartan itsellesi paikkatietomuodossa yläkulmassa olevista painikkeista. Toivomme, että otat yhteyttä meihin, jos käytät dataa muussa palvelussa tai sovelluksessa.
  • Kartta toimii parhaiten Chrome-selaimella.

Kuinka tulkitsen?

Kartan oikeassa laidassa on ilmanlaatua kuvaava väripalkki. Vihreä kuvaa hyvää ilmanlaatua ja mitä lähempänä punaista ollaan, sitä huonompaa ilmanlaatu on. Myös mitä matalampi pitoisuus on, sitä parempi ilmanlaatu.

Kartassa on esitetty autoliikenteen pakokaasujen typpidioksin pitoisuudet. Jos niiden pitoisuudet ovat korkeita, niin silloin myös liikenteen aiheuttamat pienhiukkasten pitoisuudet ovat koholla.

Pakokaasujen lisäksi autoliikenne aiheuttaa myös katupölyä ja melua.