Työmaiden pölyt

Rakennustyömaat tuottavat usein pölyhaittoja lähiympäristöön. Mittaamme hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia työmaiden läheisyydessä eri kohteissa Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla. Vuonna 2023 työmaapölymittaukset tehdään Espoon Keilaniemessä. Mittaukset tehdään Osiris-mittalaitteella maalis–lokakuun ajan. Voit tarkastella työmaiden pölypitoisuuksia eri mittauspaikoista. Tulokset näet joko graafista tai taulukosta. Graafeissa voit itse valita yhden tai useamman mittauksen, joita haluat tarkastella. Mittaustulokset näkyvät tunneittain. Tarkastelujaksoksi voit valita päivän, viikon tai kuukauden. Mittaustulokset ovat tarkistamattomia tuntikeskiarvoja.

Lisätietoa

Mittaamme hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia työmaiden läheisyydessä maalis-lokakuun ajan. Vuonna 2022 mittasimme työmaapölyjä Espoossa Niittykummun aluerakentamistyömaalla Merituulentien ja Niittykummuntien risteyksen lähistöllä. Vantaalla mittasimme Paalutorin rakennustyömaan läheisyydessä Myyrmäessä. Helsingissä ei ollut vuonna 2022 työmaapölymittauksia.

Työmaapölyn suuret näkyvät hiukkaset aiheuttavat lähinnä likaantumista ja viihtyisyyshaittaa. Pienemmät, hengitettävät hiukkaset (PM10) eivät ole silmin havaittavia. Ne kulkeutuvat henkitorveen ja keuhkoputkiin ja voivat aiheuttaa terveyshaittoja. Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet ovat korkeita, kun vuorokauden keskiarvo ylittää raja-arvotason 50 µg/m3. Ilmanlaatu on huono, kun tuntipitoisuus on yli 100 µg/m3.