Sää

Mittaamme muutamalla mittausasemalla ulkoilman lämpötilaa, tuulen nopeutta ja suuntaa sekä ilman suhteellista kosteutta. Tulokset näet joko graafista tai taulukosta. Välilehdiltä voit valita mitä mittaustuloksia haluat tarkastella. Graafeissa voit itse valita yhden tai useamman mittauksen, joita haluat tarkastella. Mittaustulokset näkyvät tunneittain. Tarkastelujaksoksi voit valita päivän, viikon tai kuukauden. Mittaustulokset ovat tarkistamattomia tuntikeskiarvoja.

Lisätietoa

Ilmalan mittauspiste on osoitteessa Ilmalankuja 2, Helsinki, jossa mittauskorkeus on 43 metriä maanpinnasta ja 85,5 metriä merenpinnasta. Ämmässuon mittauspiste on Espoossa HSY:n jätteenkäsittelykeskuksen alueella. Säätä mitataan myös Luukin ja Lohjan mittausasemilla.