Asuminen

Helsingin seudulla asuu reilu neljännes Suomen väestöstä. Seuraamme asumisen ilmiöitä Helsingin seudulla. Asuntotuotantotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta saamme mm. MAL-seurannasta.

Asumisen ilmiöt Helsingin seudulla

Asumisen ilmiöt Helsingin seudulla -työ sisältää tietoa asuntokannasta ja -tuotannosta, väestönkehityksestä, asuntokunnista, asuntojen hinnoista ja vuokrista sekä alueiden eriytymisestä. Työ on laadittu kahdesti, osana MAL 2023 -suunnitelmatyötä sekä MAL 2019 -suunnitelmatyötä.

Asuntotuotanto Helsingin seudulla on kerrostalovaltaista, ja etenkin pienet kerrostaloasunnot ovat painottuneet asuntotuotannossa entistä enemmän. Tarkasteltaessa viime vuosien asuntotuotantoa ovat asuntojen keskikoot pienentyneet kaikissa talotyypeissä, etenkin kerrostaloissa. Yksiöitä ja kaksioita on valmistunut 2010-luvulla suhteellisesti enemmän kuin 2000-luvulla.

Voit tarkastella asumisen ilmiöt -dataa myös MAL-näkymässä:Asuntokuntien koko kehitys_tableau.jpg

Asuntojen hinnat ja vuokrat Helsingin seudulla

Asuntojen hinnat ja vuokrat

MAL-suunnitelma

MAL 2023- suunnitelmatyö on käynnissä. MAL-suunnitelma on Helsingin seudun 14 kunnan strateginen suunnitelma, jossa kerrotaan, miten Helsingin seutua kehitetään vuosina 2023–2060. MAL 2023 -suunnitelman tavoitteena on tunnistaa Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen tärkeimmät toimenpiteet. MAL 2023 täsmentää ja tarkistaa edellistä MAL 2019 -suunnitelmaa päivittyvien tavoitteiden ja toimintaympäristömuutosten perusteella.

Ilmastoviisas asuminen - Helsingin seudun asuntoraportti 2017

Helsingin seudun asuntoraportti 2017 käsittelee sekä asumisen ilmastovaikutuksia että ilmastonmuutoksen vaikutuksia asumiseen. Asuntojen ja asuinrakennusten ohella raportissa käsitellään yhdyskuntarakenteen merkitystä, asumisen tapoja ja tottumuksia sekä ilmastonmuutokseen sopeutumista ja varautumista asumisessa. Raportissa kuvataan kunkin aihealueen nykytilaa, siihen johtanutta kehitystä sekä ajankohtaisia tavoitteita ja ohjauksen keinoja.