Sprinkleriliittymien maksuperusteet

HSY:n vesihuollon sprinkleriliittymistä perittävien maksujen maksuperusteet sekä sprinkleriliittymien sopimus- ja toimitusehdot on uudistettu 1.6.2013 alkaen niin, että ne ovat yhtenäiset koko HSY:n alueella Espoossa, Kauniaisissa, Helsingissä ja Vantaalla. 1.6.2013 alkaen kaikki sprinklerimaksut perustuvat toimitusvesimäärään.

Sopimuskohtaisen toimitusvesimäärän määrittämiseksi kaikkien sprinkleriliittyjien kanssa tehdään uusi sprinklerisopimus. Toimitusvesimäärä perustuu pääsääntöisesti asiakkaan ilmoitukseen sprinklerilaitteiston vedentarpeesta. Ennen sopimuksen päivittämistä sprinkleriliittyjiä laskutetaan aiempaan sprinklerimaksuun perustuvan arvion mukaan.

Perittävät maksut 1.6.2013 alkaen

Vuotuisen sprinklerimaksun perusteena ovat sprinklerilaitteistoille varatun vedentoimituskapasiteetin rakentamisesta ja ylläpitämisestä aiheutuvat kustannukset.

Vuotuinen sprinklerimaksu lasketaan seuraavalla kaavalla:

SPR = yK * Q + P

SPR = vuotuinen sprinklerimaksu (€)
yK = kapasiteettivarauksen yksikköhinta (60 €/l/s vuonna 2013)
Q = sprinklerisopimuksen toimitusvesimäärä (l/s)
P = sprinklerimaksun kiinteä osuus (500 €/vuosi vuonna 2013)

Yllä mainitut hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.

Sprinklerimaksun kapasiteettiosuus (kaavassa yK * Q) koostuu asiakkaan kanssa sovittavasta toimitusvesimäärävarauksesta ja yksikköhinnasta. Kapasiteettiosuus sisältää palonsammutukseen varautumisesta aiheutuvat yleisen johtoverkon rakentamisen ja saneerauksen kustannukset.

Sprinklerimaksun kiinteä osuus (kaavassa P) sisältää palvelun tuottamiseen kohdistuvia kustannuksia. Näitä ovat mm. kunnossapidon lisäkustannukset sekä laitteistoon liittyvien katusulkujen kunnossapito ja laitteiston vuosittaiseen testaukseen käytettävän vesimäärän kustannus.

Esimerkki sprinklerimaksusta:

Sprinklerin sopimukseen kirjattu toimitusvesimäärä on 15 l/s (900 l/min). Tällöin vuotuinen sprinklerimaksu SPR lasketaan seuraavasti:

SPR = 60 €/l/s * 15 l/s + 500 € = 900 € + 500 € = 1400 €

Toimitusvesimäärän ollessa 15 l/s sprinklerimaksu on siis 1400 €/vuosi (1736 €/vuosi sis. ALV).

Sprinklerilaitteistojen liittämisestä verkostoon aiheutuu myös sellaisia kustannuksia, joita ei sisällytetä vuotuiseen sprinkleriperusmaksuun. Vuotuisen sprinklerimaksun lisäksi liittyjän on liittymisvaiheessa maksettava liittämiskohtaan tulevien venttiilien, varusteiden ja muiden rakenteiden rakentamiskustannukset. Lisäksi liittyjän on maksettava tarvittava syöttövesijohto. Liittämislausunnon vaatimasta mittaus- ja selvitystyöstä HSY veloittaa kustannusten mukaan. Koestuksista sekä muista aiheutuneista lisätöistä peritään toteutuneet kustannukset.