Rasvaohje ravintoloille

Viemäriputken pohjalla on valkoista rasvaa.

Viemäreihin päätyy rasvaa useista eri lähteistä: ravintoloista, elintarviketeollisuudesta, leipomoista ja kotitalouksista. Kun rasvaa käytetään paljon esimerkiksi ravintolassa, se on poistettava rasvanerottimella. Siinä rasva erottuu vedestä jähmettymällä erottimen pinnalle.

Rasvajäte tukkii viemäriputket

Rasvajäte voi aiheuttaa viemärissä hajuhaittoja ja muodostaa vähitellen rasvatukoksen. Tukostilanteessa jätevesi saattaa purkautua viemäristä paineella kiinteistön sisätiloihin, aiheuttaa kalliin vesivahingon ja jopa keskeyttää ravintolan toiminnan. On tärkeää selvittää ja sopia, kuka vastaa kiinteistön rasvanerottimen toimivuudesta ja tyhjennyksistä, sillä tukoksen aiheuttajalla on viime kädessä korvausvastuu syntyneistä vahingoista.

Pidä viemärit vedossa

Estä viemäritukos:

 • Kerää ruoantähteet biojätteisiin.
 • Kerää uppopaistorasvat hyötykäyttöön.

Varmista, että jätevedet esikäsitellään rasvanerottimessa, jos kyseessä on:

 • grilli
 • valmistuskeittiö, jossa valmistetaan yli 50 ruoka-annosta päivässä
 • jakelukeittiö, jossa käsitellään yli 100 ruoka-annosta päivässä.

Selvitä ja sovi kiinteistönhaltijan kanssa, kenen vastuulle kuuluu

 • ravintolakiinteistön rasvanerotin ja sen oikea mitoitus
 • rasvanerottimen säännöllinen huolto ja tyhjennykset sekä hälyttimen
  kunnossapito
 • rasvanerottimen toiminnan tarkkailu ja hälyttimen toimivuuden testaaminen.

Havainnekuva ravintolan rasvanerottimesta

Viemäritukoksen sattuessa

Jos viemäritukos yllättää, toimi näin:

 • Lopeta veden käyttö, kun viemäri ei vedä
 • Selvitä pienet tukokset imukupilla.
 • Isommissa tukoksissa ota yhteyttä huoltoyhtiöön tai lokayritykseen. 

Huolehdi asioista ajoissa, niin viemäri vetää ja ravintolasi pyörii. Pidä myös yhteystiedot ajan tasalla esim. kiinteistönhaltijaan, huoltoyhtiöön ja lokakuljetusliikkeeseen.

Muistilista kiinteistöille viemäritukosten välttämiseksi

 • Rasvanerotin tyhjennetään ja huolletaan säännöllisesti.
 • Rasvanerottimen hälytin puhdistetaan ja sen toimivuutta testataan
  säännöllisesti.
 • Rasvanerottimen toimintaa tarkkaillaan säännöllisesti.
 • Rasvanerottimien ja kiinteistön jäteveden tarkastuskaivojen sijainti on
  selvitetty niin, että ne löytyvät myös talvella.
 • Viemäreiden toimivuus tarkastetaan säännöllisesti.
 • Viemäreiden korjaustarve selvitetään tarvittaessa viemärikuvauksella ja
  kuntokartoituksella.