Poikkeavat jätevedet

Poikkeaviksi jätevesiksi kutsutaan teollisuusjätevesiä ja muita viemäriverkkoon johdettavia jätevesiä, jotka poikkeavat normaalista asumajätevedestä. Poikkeavien jätevesien johtaminen viemäriverkkoon on aina luvanvaraista. Poikkeavien jätevesien tarkkailusta HSY:n viemäröintialueella koostetaan vuosittain raportti, jonka voi tilata HSY:ltä.

Poikkeavat jätevedet