Poikkeavat jätevedet

Poikkeaviksi jätevesiksi kutsutaan teollisuusjätevesiä ja muita viemäriverkkoon johdettavia jätevesiä, jotka poikkeavat normaalista asumajätevedestä. Poikkeavien jätevesien johtaminen viemäriverkkoon on aina luvanvaraista. Poikkeavien jätevesien tarkkailusta HSY:n viemäröintialueella koostetaan vuosittain raportti, jonka voi tilata valvontapalveluilta.

Poikkeavat jätevedet