Katukuvassa ihmisiä ylittämässä tietä, taustalla ilma on samea.

Urbaani ilmanlaatu 2.0 -hanke

 

 

 

Helsingin yliopiston, Ilmatieteen laitoksen ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n yhteinen Urbaani ilmanlaatu 2.0 -hanke tuo uutta ja innovatiivista tietoa ilmanlaadusta pääkaupunkiseudun asukkaille, viranomaisille ja yrityksille. Hanketta koordinoi Helsingin yliopisto.

Hankkeessa rakennetaan ilmanlaadun mittauksiin ja mallinnuksiin perustuva data-alusta, joka tarjoaa avoimia havaintoja ja tuloksia ilmanlaadusta. Hankkeessa kehitetään myös liikkuvia mittauksia ja uusia ilmanlaatusuureita, jotka auttavat arvioimaan ilmakehän pienhiukkasten terveysvaikutuksia. 

Hankkeen tavoitteena on tehdä ilmanlaatutieto ymmärrettävämmäksi, käytettävämmäksi ja helpommin saatavilla olevaksi. Tavoitteena on myös luoda vuorovaikutusta tutkijoiden, kaupunkilaisten, sovelluskehittäjien ja yritysten välille, etsien näin ilmanlaatudatalle uusia käyttömahdollisuuksia. Hankkeessa myös jatkokehitetään jo aiemmin luotua GreenPaths – puhtaan ilman reittiopas sovellusta.

Hanke käynnistyi v. 2022 ja jatkuu vuoden 2024 loppuun saakka. Hanke saa rahoitusta Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiöltä ja on osa vuoden 2021 Tulevaisuuden tekijät -ohjelmaa.