Helsingin seudun MAL-sopimuksen seuranta

MAL-sopimus on Helsingin seudun 14 kunnan ja valtion välinen sopimus maankäytöstä, asumisesta ja liikenteestä. MAL-sopimuksen tavoitteena on Helsingin seudun yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän yhteensovittaminen sekä edellytysten luominen tonttitarjonnan ja asuntotuotannon merkittävälle kasvattamiselle.

MAL-sopimuksen tavoitteiden toteutumisen seuranta sekä seuranta-aineistojen kokoaminen ja koordinointi ovat HSY:n vastuulla. Seuranta-aineistot kerätään yhteistyössä HSL:n ja Uudenmaan liiton kanssa. Seurantaa valvoo sopimusosapuolten seurantakokous sekä sen valmistelusta vastaava MAL-sihteeristö. Lisätietoa Ympäristöministeriön sivulta.

MAL-sopimusten seurantatiedot 2012-2020

Avaa graafit uuteen ikkunaan tästä linkistä.

Asuntotuotantosivu_kuva.jpg

Avointa dataa MAL-seurannasta karttapalvelussa

Avaa kartta uuteen ikkunaan tästä linkistä.