Kaatopaikkakaasu

Kesäinen maisemakuva Ämmässuon Ekoteollisuuskeskuksen kaasuvoimalasta.

HSY seuraa eri keinoin metaanin vuotoja kaatopaikoilla. Mittauksilla kartoitetaan metaanipäästöt. Samalla paikannetaan vuotokohtia, jotta korjaustoimet osataan kohdentaa oikein.

Metaania muodostuu kaatopaikoilla eloperäisen jätteen hajotessa anaerobisesti. Se, kuinka paljon ja kuinka nopeasti metaania muodostuu, riippuu muun muassa jätteen laadusta, määrästä, iästä ja käsittelytavasta sekä vallitsevista ympäristöoloista kuten lämpötilasta ja kosteudesta kaatopaikan sisällä.

Kaasuvoimalassa hyödynnetään kaikki kaatopaikalta ja vanhalta kaatopaikalta kerättävä kaatopaikkakaasu, jota vuonna 2019 oli yhteensä 20,24 miljoonaa Nm3 (= normaalikuutiometri eli kuutio kaasua normaalipaineessa ja 0°C lämpötilassa). Määrä vastaa energiasisällöltään noin 9600 kuutiometriä kevyttä polttoöljyä. Kaatopaikkakaasun määrä laskee vuosittain, koska kaatopaikoille ei enää loppusijoiteta biohajoavaa jätettä. Kaasuvoimala on edelleen yksi Euroopan suurimmista kaatopaikkakaasun hyötykäyttölaitoksista.

Nykyisellä kaasumäärällä voimala tuottaa sähköä viiden megawatin teholla. Vuotuinen tuotanto noin 40 000 MWh, mikä riittää laskennallisesti esimerkiksi noin 2200 omakotitalon sähköntarpeisiin. Lisäksi voimala tuottaa lämpöä Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen omaan käyttöön. Alue on kaasuvoimalan ansiosta energiantuotannoltaan omavarainen, ja suuri osa tuotetusta sähköstä myydään valtakunnan verkkoon.