Toimintojen sijoittelulla vähennetään altistumista ilmansaasteille

Havainnekuva eri toimintojen sijoittelusta kaupunkirakenteessa. Liiketilat alimpiin kerroksiin ja asunnot ylempiin. Parvekkeet sisäpihan puolelle ja tuloilman otto korkealle sisäpihan puolelle. Herkät kohteet kuten päiväkodit kauemmaksi vilkaaista kaduista.

Korttelirakenteen suunnittelu ja suojaavat toiminnot

Vilkasliikenteisissä ympäristöissä voidaan vähentää liikenteen päästöille altistumista suunnittelun keinoin. Korttelirakenteella on vaikutusta liikenteen päästöjen laimenemiseen. Katua reunustava kerrostalojen muodostama umpikortteli tai pitkä yhtenäinen rakennusrintama vähentää ilmansaasteiden kulkeutumista rakennuksen sisäpihalle ja oleskelualueille. Suunnittelussa on kuitenkin varmistettava, etteivät ilmanlaadun raja-arvot ylity kadun puolella. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden altistumista voidaan vähentää rakentamalla kevyen liikenteen reitit korttelialueiden sisälle kauemmas liikenteestä.

Ilmansaasteille altistumista voidaan vähentää myös sijoittamalla väylän ja asutuksen väliin suojaavia rakennuksia tai toimintoja. Esimerkiksi toimistorakennukset, pysäköintilaitokset ja -alueet, seinälliset autokatokset, talousrakennukset, tonttiaidat ja istutusalueet voivat toimia puskurina ja suojata asuntoja ja oleskelualueita liikenteen päästöiltä.

 

Yksittäisten rakennusten suunnittelu

Asuinrakennusten suunnittelussa parvekkeet ja oleskelupihat on vilkasliikenteisten katujen ja teiden varrella syytä sijoittaa rakennusten suojaiselle puolelle. Alimmat kerrokset soveltuvat paremmin muuhun kuin asumiseen. Läpitalon ulottuvat huoneistot mahdollistavat tuulettamisen suojaisemmalta ja hiljaisemmalta puolelta rakennusta. Makuuhuoneet ja olohuoneet suositellaan sijoitettavaksi suojaisalle puolelle.  Altistumista voidaan vähentää myös erilaisten julkisivuratkaisujen avulla, kuten kaksoisjulkisivuilla, luhtikäytävillä, parvekevyöhykkeillä ja massiivijulkisivuilla.  Ilmansaasteille altistumisen lisäksi vähennetään samalla altistumista liikennemelulle. 

Rakennusten sisäilman laatua voidaan parantaa tehokkaalla ilmansuodatuksella ja sijoittamalla tuloilman otto mahdollisimman korkealle ja kauas päästölähteestä. Tuloilmanotto on sijoitettava etäälle lastaus- ja pysäköintipaikoista sekä pysäköintilaitosten poistoilmaputkista.