Seudulliset paikkatietorajapinnat

Rajapintojen avulla voit lukea aina ajantasaisimmat seudulliset paikkatietoaineistot suoraan omaan sovellukseesi.

Rajapinnalla tarkoitetaan yhteyttä, jonka avulla voi tarkastella palvelimella olevia paikkatietoaineistoja. Se takaa ajantasaisen pääsyn aineistoihin ja mahdollistaa myös aineistojen lukemisen suoraan eri sovelluksiin. Luotu rajapintayhteys päivittää aineistoa jatkuvasti alkuperäisestä lähteestä. HSY:n aineistot on tuotettu ETRS-GK25 (EPSG:3879) -koordinaatistossa.

Tarjoamme

Avoimet WFS-rajapinnat toimivat parhaiten 1.0-versiona.

Rajapintojen käyttäminen yleisesti

Rajapintayhteyden luomiseksi käyttäjä tarvitsee oman sovelluksen (esim. QGIS), jolla voi lähettää kyselyn rajapintoja tarjoavan tahon palvelimelle.  Kysely tehdään rajapintaosoitteella, jotka ovat url- osoitteita. Tehty kysely palauttaa näkyville listan aineistoista, jotka ovat haetussa rajapintaosoitteessa. Käyttäjä voi valita aineistolistasta häntä kiinnostavat aineistot, jolloin sovellukseen aukeaa kyseinen data joko vektori- tai rasterimuodossa. Rajapintojen käyttäminen ei ole sen ihmeellisempää kuin tiedostojen avaaminen. Jokaisella aineistolla on oma rajapintaosoite, jolla aineistoa voi hakea.

Ota rajapinnat käyttöön

Tarjoamme kolmea erilaista OGC-standardin mukaista rajapintavaihtoehtoa: WFS, WMS ja WMTS. Rajapinnat käyttäytyvät kaikki samalla tavalla, mutta eroavat siinä millaista muotoa ne palauttavat käyttäjälle. WMS ja WMTS palauttavat käyttäjälle kuvamuotoista paikkatietoa, kun taas WFS palauttaa ladattavaa vektorimuotoista dataa (XML-skeemaa). Vektori soveltuu parhaiten aineiston jatkojalostamiseen ja muokkaamiseen. WFS-rajapinnan kautta käyttäjä voi mm. hakea datan haluamaltaan aluerajaukselta ja tallentaa sen omalle koneelle. Kevyemmät WMS ja WMTS (tiilitetty eli tiivistetty aineisto) soveltuvat parhaiten katselu- ja taustakarttakäyttöön. Esimerkiksi HSY:n avoimen datan karttapalvelu käyttää aineistolähteenä pelkästään avoimia rajapintoja. Lisätietoja WMS- ja WFS- rajapinnoista.