MAL-sopimusten seuranta

Helsingin seudun MAL-sopimus on seudun 14 kunnan ja valtion välinen sopimus maankäytöstä, asumisesta ja liikenteestä. MAL-sopimuksen tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä Helsingin seudulla maankäytön, monipuolisen asuntotuotannon ja liikennejärjestelmän yhteensovittamisessa. Toimenpiteillä edistetään vähähiilistä ja kestävää yhdyskuntarakennetta ja sitä tukevaa liikennejärjestelmää.

MAL-sopimuksen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisen seuranta sekä seuranta-aineistojen kokoaminen ja koordinointi ovat HSY:n vastuulla. Seuranta-aineistot kerätään yhteistyössä HSL:n ja Uudenmaan liiton kanssa. Seurantaa valvoo sopimusosapuolten seurantakokous sekä sen valmistelusta vastaava MAL-sihteeristö. Lisätietoa MAL-sopimuksista ja sopimukset löytyvät -> Ympäristöministeriön sivulta.

Helsingin seudun MAL-sopimusten seurantatiedot 2012-2023

Avaa graafit uuteen ikkunaan tästä linkistä.

Avointa dataa MAL-seurannasta karttapalvelussa

Avaa kartta uuteen ikkunaan tästä linkistä.

Lisätietoja: