Ilmansaasteiden pitoisuustrendit

Vuoden 2020 osalta graafissa näkyy ennakkotietona (validoimatonta dataa) hengitettävien hiukkasten (PM10) ja typpidioksidin (NO2) vuosikeskiarvot. Vuosikeskiarvot varmistuvat lopullisesti kevään aikana samalla kun muiden ilmansaasteiden vuosipitoisuudet lisätään graafiin.

Jos graafi ei näy kokonaan, avaa tulokset uuteen ikkunaan. Ohjevideo graafin käyttöön löytyy sivun alaosasta.

Näin tarkastelet pääkaupunkiseudun ilmansaasteiden vuosipitoisuuksia