Vastuullisuusraportti

Vastuullisuus sisältyy strategiaamme. Valitsimme raportoitavat tavoitteet ja tulokset strategiamme ja sidosryhmiemme tärkeinä pitämien aiheiden pohjalta. Raportoinnin periaatteina ovat: läpinäkyvyys, olennaisuus, vertailtavuus, havainnollisuus, kontekstisidonnaisuus sekä saavutettavuus. Raportoimme Global Reporting Initiative GRI-viitekehyksen mukaisesti. Voit tutustua raporttiin oheisen linkin kautta.