Organisaatio

Kaksi henkilöä seisoo Ilmalan juna-aseman laiturilla. Taustalla näkyy korkea rakennus, jossa sijaitsee HSYn päätoimipiste.

Helsingin seudun ympäristöpalveluissa, HSY:ssä ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous. Hallitus vastaa HSY:n hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valmistelee ja panee täytäntöön yhtymäkokouksen päätökset.

  • Tarkastuslautakunta huolehtii kuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä ja kuntalain mukaisen arvioinnin suorittamisesta.
  • Toimitusjohtajanamme toimii Tommi Fred.
  • HSY:ssä on kaksi toimialaa, jätehuolto ja vesihuolto sekä kaksi tulosaluetta, seutu- ja ympäristötieto ja tukipalvelut. Lisäksi HSY:ssä on ohjauksen ja kehittämisen toiminnot sekä asiakaspalvelut-yksikkö.

Johtoryhmän yhteystiedot