Sortti-laskun lukuohje

Voit tutustua Sortti-laskun sisältöön lukuohjeen avulla. Yritysasiakkaiden Sortti-palvelutunnus on sama kuin laskuissa aikaisemmin käytössä ollut asiakasnumero. Tunnistetietona on uudistunut asiakaskohtainen asiakasnumero.

 

Sortti-laskun lukuohje sivu 1

1. Käytä tässä osiossa olevia tunnistetietoja, kun asioit HSY:n asiakaspalvelun kanssa. Yritysasiakkaiden Sortti-palvelutunnus on sama kuin laskuissa aikaisemmin käytössä ollut asiakasnumero. Tunnistetietona on uudistunut asiakaskohtainen asiakasnumero.

2. Tässä näkyy laskuille ilmoittamasi viite, esimerkiksi kustannuspaikka.

3. Laskun yhteenvedossa ovat laskutuskauden kaikki jätemaksut jätelajeittain. Kuluttaja-asiakkaiden jätehinnat sisältävät arvonlisäveron, joka on laskun loppusumman lisätietona.

4. Yrityksille, yhteisöille ja asunto-osakeyhtiöille hinnat ovat jatkossa laskuriveillä arvonlisäverottomia. Yhteenlaskettu arvonlisävero on omana rivinään ennen laskun loppusummaa.

5. Laskun viitenumero on sama kaikilla Sortti-sopimuksen laskuilla. Voit maksaa samaa viitenumeroa käyttäen kaikki avoimet saman Sortti-sopimuksen laskut. Maksut kohdistuvat ensisijaisesti sopimuksen vanhimmalle avoimelle laskulle.

Sortti-laskun lukuohje sivu 2

6. eSortissa vahvasti tunnistautuneena tehdyt tapahtumat ovat erikseen.

7. Laskutuskauden asiointitapahtumat ovat laskuerittelyssä Sortti-korteittain ja asemakohtaisesti aikajärjestyksessä.

8. Tässä kohdassa on tapahtumakohtainen viite.