Jätelaskun lukuohje

Voit tutustua jätelaskun sisältöön lukuohjeen avulla. Jätelaskun uusi tunnistetieto on asiakasnumero. Jätepalvelutunnus säilyy ennallaan.

 

1. Käytä tässä osiossa olevia tunnistetietoja, kun asioit HSY:n asiakaspalvelun kanssa. Jätepalvelutunnus säilyy ennallaan. Uutena tunnistetietona on asiakasnumero.

2. Laskun yhteenvedossa ovat laskutuskauden kaikki tyhjennykset jätelajeittain. Kuluttaja-asiakkaiden jätehinnat sisältävät arvonlisäveron, joka on laskun loppusumman lisätietona.

3. Asunto-osakeyhtiöille, yhteisöille ja yrityksille hinnat ovat jatkossa laskuriveillä arvonlisäverottomia. Yhteenlaskettu arvonlisävero on omana rivinään ennen laskun loppusummaa.

4. Laskun viitenumero on sama kaikilla saman jätepalvelun laskuilla. Voit maksaa samaa viitenumeroa käyttäen kaikki avoimet saman jätepalvelun laskut. Maksut kohdistuvat ensisijaisesti jätepalvelun vanhimmalle avoimelle laskulle.

5. Laskutuskauden tyhjennykset ovat jätepisteittäin laskuerittelyssä.

6. Irtojäte ja sen tyhjennyspäivä ovat erikseen.

7. Astiavuokrat ovat viikkovuokria, jotka laskutetaan jokaiselta alkavalta viikolta. Jäteastioiden tyhjennysten määrä koskee laskutuskautta.