Tieliikenteen kasvihuonekaasupäästöt lievässä laskussa pääkaupunkiseudulla – linja-autojen päästöt vähenivät eniten

Tiedotteet 14.06.2024, 11:01
Linja-auto ajaa suojatien ohi, jossa pyöräilijä ja jalankulkijat odottavat liikennevalon vaihtumista vihreäksi.
Pääkaupunkiseudun tieliikenteen ilmastopäästöt vähenivät erityisesti siksi, että linja-autojen päästöt laskivat 12 prosenttia ja kuorma- ja pakettiautojen 8 prosenttia vuonna 2023.

Tieliikenteen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt ovat kääntyneet laskuun pääkaupunkiseudulla, samoin kuin seudun muut ilmastopäästöt. HSY:n päästöseurannan mukaan tieliikenteen päästöt vähenivät hieman alle kahdeksan prosenttia vuonna 2023. Päästöjen lasku johtuu muun muassa kuorma-autoliikenteen vähenemisestä, polttoaineiden jakeluvelvoitteen hienoisesta kasvusta sekä liikenteen sähköistymisestä.

Linja-autoliikenteen ilmastopäästöt vähenivät eniten

Moottoriajoneuvoilla ajettu kilometrimäärä pääkaupunkiseudulla oli vuonna 2023 yhteensä 5 877 miljoonaa kilometriä. Edellisenä vuonna se oli 5 791 miljoonaa kilometriä. Sähköautojen kilometrimäärä kasvoi huomattavasti: 178 miljoonasta kilometristä 312 miljoonaan kilometriin. HSL:n järjestämän bussiliikenteen ajamista linjakilometreistä sähköbusseilla ajettu osuus kasvoi jo 33 prosenttiin. 

- Linja-autojen sähköistyminen näkyy myös kasvihuonekaasupäästöjen määrissä, sillä linja-autoliikenteen päästöt olivat noin 12 prosenttia pienemmät kuin vuonna 2022, kertoo HSY:n ilmastoasiantuntija Tiina Haaspuro.

Myös kuorma-autojen ja pakettiautojen päästöt vähenivät noin 8 prosenttia, kertovat Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) päästölaskelmat. Päästöjen pienentyminen heijastelee taantuman aiheuttamaa kuorma-autoliikenteen vähenemistä, mikä näkyi myös pääkaupunkiseudulla ajetuissa kilometrimäärissä. 

- Henkilöautoliikenteen ilmastopäästöt vähenivät noin 7 prosentin verran. Ajetut kilometrit puolestaan lisääntyivät noin 1,5 prosenttia. Sähköautoilla ajettujen kilometrien osuus kasvoi selkeästi: sähköautojen osuus kaikista henkilöautoilla ajetuista ajokilometreistä nousi lähes seitsemään prosenttiin edellisvuoden alle neljästä prosentista, Haaspuro kertoo.

Uusiutuvien polttoaineiden osuus kasvoi

Kuorma- ja linja-autoliikenteen pienentyneiden päästöjen lisäksi liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä alensi vuonna 2023 myös uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitteen pieni nousu. Vuonna 2023 jakeluvelvoite oli 13,5 prosenttia kun vuonna 2022 se jäi 12 prosenttiin. Jakeluvelvoitteen tarkoituksena on lisätä uusiutuvien polttoaineiden käyttöä liikenteessä siten, että liikennepolttoaineen jakelijat on velvoitettu toimittamaan vuosittain kulutukseen vähimmäisosuuden uusiutuvia polttoaineita.

- Uusiutuvien polttoaineiden osuus jakelussa kasvoi hieman, mikä vähensi kasvihuonekaasupäästöjä. Lisäksi päästöjä pienensivät liikenteen sähköistymisen kehittyminen ja autokannan energiatehokkuuden paraneminen, Haaspuro sanoo.

Kaiken kaikkiaan pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt laskivat viime vuonna noin 20 prosenttia. Eniten vuonna 2023 vähenivät kaukolämmön tuotannon päästöt, kun tuotannon polttoainejakauma muuttui ja kivihiiltä sekä öljyä korvattiin vähäpäästöisemmillä ja uusiutuvilla polttoaineilla. 

Liikenteen osuus kokonaispäästöistä on hieman yli 30 prosenttia eli noin 1,1 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia (CO2-ekv). Liikenteen osuuden päästöistä odotetaan tulevaisuudessa kasvavan, kun kaukolämmön päästöt edelleen pienenevät. Kokonaisuudessaan liikennesektorin päästöt vähenivät vuonna 2023 noin 4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2023 jätteiden käsittely ja maatalous olivat ainoat päästösektorit, joilla päästöt kasvoivat hieman. Näiden sektoreiden osuus kokonaispäästöistä on kuitenkin hyvin pieni. Tieliikenteen päästöseuranta perustuu VTT:n tuottamaan tieliikenteen päästöaineistoon.

Lisätietoja:

Päivitetty: 19.06.2024 14:57
Aiheet:
Ilmasto
,
Ilmanlaatu ja ilmasto
,