HSY:n Ämmässuon ekoteollisuuskeskukseen rakennetaan 32 hehtaaria niittyjä pölyttäjien elinympäristöksi

Tiedotteet 06.05.2024, 09:00
Pölyttäjä päivänkakkarassa.
Erilaisten pölyttäjien määrän oletetaan lisääntyvät niittykasvillisuuden kukoistuksen myötä. Kuva: Pixabay

HSY edistää luonnon monimuotoisuutta perustamalla niittyjä Ämmässuon ekoteollisuuskeskukseen vanhan kaatopaikan päälle. Tavoitteena on rakentaa noin 35 hehtaaria niittyjä seuraavien vuosien aikana. Niityillä luodaan sopivia elinympäristöjä erilaisille pölyttäjille. Niittyjen perustamisen vaikutusta alueen pölyttäjiin, kasvillisuuteen ja lintuihin seurataan säännöllisesti.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on lähtenyt mukaan edistämään luonnon monimuotoisuutta monin eri tavoin. Tavoitteena on myös lisätä lähiympäristön hyvää tilaa ja ympäristöterveyttä. Luonnon monimuotoisuutta voidaan edistää esimerkiksi luomalla pölyttäjille elinympäristöjä niittyjen ja laidunmaiden vähennyttyä. HSY etsii sopivia kohteita niittyjen rakentamiselle hallinnoimiltaan alueiltaan. Yhdeksi sopivaksi kohteeksi on valikoitunut Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, jossa on runsaasti tilaa niityille vanhan kaatopaikan päällä.

– Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen alue on juuri sopiva niittyjen perustamiselle. Tavoitteena on muuttaa vanha kaatopaikka kukkivaksi niityksi seuraavien vuosien aikana. Yhteensä niittyjä rakennetaan noin 35 hehtaaria. Kaatopaikalle ei ole viety asukkaiden jätteitä vuoden 2014 jälkeen, joten niittyjen perustaminen on osa vanhan käytöstä poistetun kaatopaikan hoitosuunnitelmaa, kertoo HSY:n käyttöpäällikkö Tiila Korhonen.

Työ aloitettiin jo viime vuonna, jolloin niittyjä perustettiin 4,8 hehtaaria. Tämän vuoden tavoite on 3,3 hehtaaria. Ennen niittykasvien siementen levittämistä on tehtävä kasvillisuusalusta niityille sopivaksi. Sitä varten Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksessa valmistetaan kylvettävälle niittytyypille räätälöity kasvualusta kierrätysraaka-aineista hyödyntämällä muun muassa biojätteen käsittelyssä jalostettuja multatuotteita.

– Jatkamme siementen kylvämistä kevään ja kesän aikana ja seuraamme kasvien kasvamista. Vuosien varrella kehitämme niittyjen kasvilajistoa monimuotoisemmaksi, ja samalla luomme monipuolisempia kasvuympäristöjä muille eliölajeille. Tämä on tärkeää työtä, sillä Suomessa niittyjen ja muiden avointen elinympäristöjen umpeenkasvu on keskeisin syy etenkin mesipistiäisten ja perhosten uhanalaistumiseen, HSY:n ympäristöpäällikkö Liisa Suhonen kertoo.

Niittyjen perustamisen vaikutusta kasvillisuuteen ja pölyttäjiin seurataan säännöllisesti. Toimenpiteiden vaikuttavuuden seuranta aloitetaan jo tänä vuonna kasvillisuus-, hyönteis- ja perhosseurannalla. Linnustolaskentoja jatketaan vakiintuneen käytännön mukaisesti.

Pölyttäjistä huolehtiminen ei ole uusi asia HSY:llä, sillä HSY rakensi ekoteollisuuskeskukseen jo vuonna 2019 pörriäisbaareja luonnon tärkeille pölyttäjille yhteistyössä alueen urakoitsijoiden kanssa. Tuolloin kylvettiin pölyttäjille sopivia mesikasveja ja rakennettiin asuinsijoiksi hyönteishotelleja kannoista ja puun rungoista.

Niittyjen siementen kylvötyöt jatkuvat keväällä, mutta toivottuja tuloksia ei välttämättä näe nopeasti, sillä niittyjen muodostuminen saattaa viedä aikaa.

– Niittyjen tekijän on oltava kärsivällinen, sillä niiden kehittyminen on hidasta. Odotamme näkevämme jonkin verran niittykasveja jo tänä kesänä, mutta seuraavina kesinä saamme jo ihailla kunnon kukkaloistoa ja nähdä erilaisia pölyttäjiä esimerkiksi perhosia, mehiläisiä ja muita pörriäisiä, Suhonen kuvailee.

Ämmässuon niittyistäminen kuuluu osana HSY:n kärkihankkeeseen, jonka tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden lisääminen ja ylläpitäminen HSY:n maa-alueilla. Lisäksi selvitetään mahdollisia muita niityille sopivia HSY:n kohteita.

Ämmässuon ekoteollisuuskeskus on moderni jätehuollon ja kiertotalouden risteyskohta, jossa yritykset ja muut toimijat kehittävät uusia ratkaisuja kiertotalouteen sekä tekevät yhteistyötä toistensa ja HSY:n kanssa.   

Aiheet:
Jätteet ja kierrätys
,
Ämmässuo
,
Biojäte
,
Jätehuolto
,
Kiertotalous
,