Tieliikenteen ilmastopäästöt kasvoivat pääkaupunkiseudulla viisi prosenttia

Tiedotteet 29.06.2023, 09:04
Autoja ja rekka-auto ajavat katua pitkin.
Kuorma-autoliikenteen kasvihuonekaasupäästöt kasvoivat viime vuonna 17 prosenttia ja henkilöautoliikenteen noin prosentin verran edellisvuodesta.

Vaikka autojen ajama kilometrimäärä pääkaupunkiseudun katu- ja tietoverkostossa pysyi vuonna 2022 lähes samana kuin edellisvuonna, liikenteen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt kasvoivat HSY:n päästöseurannan mukaan viisi prosenttia. Syynä tähän on erityisesti kuorma- ja linja-autoliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen kasvu.

Kuorma-autoliikenteen päästöt kasvoivat eniten

Autoilla ajettu kilometrimäärä pääkaupunkiseudulla oli vuonna 2022 yhteensä 5 791 miljoonaa kilometriä, mikä on lähes sama määrä kuin edellisvuonna (5 784 miljoonaa autokilometriä). Sähköautojen kilometrit kasvoivat 105 miljoonasta kilometristä 178 miljoonaan autokilometriin. HSL:n järjestämän bussiliikenteen ajamista linjakilometreistä sähköbusseilla ajettu osuus oli jo lähes viidennes.

Vaikka tieliikenteen kokonaissuorite pysyi lähes samana ja sähköautolla ajettujen kilometrien osuus kasvoi, liikenteen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt kasvoivat silti noin viisi prosenttia vuodesta 2021 vuoteen 2022 Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) tekemän päästöseurannan mukaan. Vuonna 2021 liikenteen kasvihuonekaasupäästöt olivat 1 167 kilotonnia hiilidioksidiekvivalenttia ja 1 229 kilotonnia hiilidioksidiekvivalenttia vuonna 2022.

- Tieliikenteen aiheuttamat ilmastopäästöt kasvoivat pääkaupunkiseudulla vuonna 2022 erityisesti sen vuoksi, että kuorma- ja linja-autoliikenteen päästöt kasvoivat. Kuorma-autoliikenteen ilmastopäästöt kasvoivat 17 prosenttia ja linja-autoliikenteen kahdeksan prosenttia. Henkilöautoliikenteen päästöt olivat vain prosentin suuremmat kuin edellisvuonna, kertoo HSY:n ilmastoasiantuntija Jari Rantsi.

Jakeluvelvoite laski – uusiutuvien polttoaineiden määrä väheni

Merkittävä syy tieliikenteen päästöjen kasvuun oli liikennepolttoaineiden jakeluvelvoitteen laskeminen vuoden 2022 aikana. Jakeluvelvoitteen tarkoituksena on lisätä uusiutuvien polttoaineiden käyttöä liikenteessä siten, että liikennepolttoaineen jakelijat on velvoitettu toimittamaan vuosittain kulutukseen vähimmäisosuuden uusiutuvia polttoaineita.

- Koska jakeluvelvoitetta alennettiin vuonna 2022, uusiutuvien polttoaineiden määrä jakelussa väheni, ja tieliikenteen päästöt kasvoivat, Rantsi sanoo.

Kaiken kaikkiaan pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt kasvoivat viime vuonna 11 prosenttia. Kokonaispäästöjen kasvu johtui etenkin siitä, että kaukolämmön tuotannon päästöt kasvoivat kaikissa pääkaupunkiseudun kunnissa. Päästöjen määrä kasvoi, kun maakaasun käyttöä korvattiin lämmöntuotannossa kivihiilellä ja öljyllä. Liikenteen osuus seudun kokonaispäästöistä oli 27 prosenttia, mikä on hieman pienempi kuin edellisvuonna. Osuuden pieneneminen johtuu kaukolämmön tuotannon päästöjen osuuden kasvusta.

Lisätietoja:

 

Päivitetty: 25.09.2023 07:31
Aiheet:
Ilmasto
,
Espoo
,
Helsinki
,
HSL
,
Vantaa
,
Kauniainen
,
Ilmanlaatu ja ilmasto
,