HSY:n uusi Itämerihaasteen toimenpideohjelma on julkaistu

Tiedotteet 25.01.2024, 08:08
kaupunkia ja merta sekä taivasta

Olemme HSY:ssä tehneet uuden Itämerihaasteen toimenpideohjelman vuosille 2024–28. Itämerihaasteessa organisaatiot sitoutuvat Itämeren suojeluun erilaisin toimenpitein. Haasteen organisaatioverkostossa on mukana satoja eri tahoja Suomesta ja muista Itämeren maista. Olemme osallistuneet haasteeseen vuodesta 2012 lähtien.

HSY:n toimenpideohjelmassa 2024–28 on mukana hankkeita, jotka sekä maantieteellisesti että toiminnallisesti kuuluvat vastuualueeseemme. ​Toteutamme toimenpiteitä teemoissa:

  • Haitalliset aineet
  • Roskaantumisen hillitseminen
  • Rehevöityminen
  • Luonnon monimuotoisuus
  • Tutkimusyhteistyö

Toimenpiteitämme teemojen alla ovat muun muassa vuotovesien hallinta, puhdistamoiden kehittäminen ja asukasviestintä sekä ympäristökasvatus.

Itämerihaaste-sitoumuksessa vastaamme yhteiseen haasteeseen vapaaehtoisesti tekemällä vesistöjen eteen enemmän, kuin mitä laki ja ydintoimintamme vaatimukset edellyttävät. Sitoudumme konkreettisiin toimiin vähentääksemme oman toimintamme aiheuttamaa kuormitusta lähivesiin ja Itämereen.​

HSY:n edellinen, vuosien 2019–23, toimenpideohjelma toteutui pääosin suunnitellusti.  

Tutustu ohjelmaamme:  

HSY:n Itämerihaasteen toimenpideohjelma 2024–28

Lisätietoa Itämerihaasteesta:

itamerihaaste.fi

Päivitetty: 29.01.2024 08:38
Aiheet:
Vesi ja viemärit
,
Itämeri
,
Viemärietiketti
,
Jätevedenpuhdistus
,
Vesihuoltoverkosto
,
Vesihuolto
,