Cool4City

Clean Green City by Smart Waste Management -hanke, tuttavallisemmin Cool4City, lisää jätealan älykkäitä ratkaisuja Suomessa ja Venäjällä sekä niihin liittyvää tiedonvaihtoa. Hanke lisää kansalaisten ympäristötietoisuutta ja tukee ympäristöalan pk-yritysten liiketoiminnan, sosiaalisen yrittäjyyden ja kiertotalouden kehittämistä.

Uudenlaisia jätealan kokeiluja

Cool4City-hankkeessa analysoidaan Suomen ja Venäjän jätehuoltojärjestelmiä ja lainsäädäntöä sekä luodaan uusia toimintamalleja kierrätykseen ja jätteiden lajitteluun.

HSY:ssä hankkeessa toteutetaan kaksi pilottia. Jätehuollossa selvitetään kuonan soveltuvuutta kierrätysbetonielementtien valmistukseen. Selvityksen perusteella toteutetaan kokeilu, jossa elementeistä koottuja kierrätysbetoniseinämiä hyödynnetään ekoteollisuuskeskuksen puskuseininä ja looseina. Lisätietoja jätehuollon pilotista antaa projektipäällikkö Kirsi Karhu. 

Viestinnän pilotissa kehitetään lajittelutiedon visualisointia asuinkiinteistöjen omissa tiloissa tai kanavissa. Tavoitteena on löytää uusia kanavia kannustaa asukkaita jätteiden lajitteluun ja kasvattaa erilliskerättävien jätteiden lajittelua kotitalouksissa. Pilotti pohjaa aiempien hankkeiden tuloksiin ja muiden toimijoiden kokemuksiin.

Rajat ylittävää yhteistyötä

Kansainvälistä hanketta koordinoi St. Petersburg Information and Analytical Centre, jonka kumppaneina on viisi muuta toimijaa Suomesta ja Venäjältä: HSY ja Green Net Finland Uusimaalta, Association for Environmental Partnership Pietarista sekä Metsäsairila Oy ja Mikkelin Toimintakeskus ry Mikkelistä. Hanke alkoi helmikuussa 2021 ja se kestää vuoden 2022 loppuun.

Hanke saa rahoitusta Kaakkois-Suomi - Venäjä Cross-Border Cooperation -yhteistyöohjelmasta yhteensä 498 783 euroa, josta HSY:n osuus on 73 027 euroa. Ohjelmaa rahoittavat Euroopan unioni, Venäjän federaatio ja Suomen tasavalta.