Cool4City

Clean Green City by Smart Waste Management -hanke, tuttavallisemmin Cool4City, lisää jätealan älykkäitä ratkaisuja sekä niihin liittyvää tiedonvaihtoa. Hanke lisää kansalaisten ympäristötietoisuutta ja tukee ympäristöalan pk-yritysten liiketoiminnan, sosiaalisen yrittäjyyden ja kiertotalouden kehittämistä.

Sekajätteessä on 39 % biojätettä

Uudenlaisia jätealan kokeiluja

Vuoden 2022 lopussa päättyneessä Cool4City-yhteistyöhankkeessa luotiin uusia toimintamalleja kierrätykseen ja jätteiden lajitteluun.

HSY:ssä hankkeessa toteutetiin kaksi pilottia. Jätehuollossa selvitetiin kuonan soveltuvuutta kierrätysbetonielementtien valmistukseen. Selvityksen perusteella toteutettiin kokeilu, jossa elementeistä koottuja kierrätysbetoniseinämiä hyödynnetiin ekoteollisuuskeskuksen puskuseininä ja looseina. Lisätietoja jätehuollon pilotista antaa projektipäällikkö Kirsi Karhu. 

Viestinnän pilotissa luotiin asukasaktiivimalli, jossa taloyhtiön asukas kannusti omia naapureitaan lajittelemaan erityisesti biojätteet. Viestinnän pilotissa löydettiin uusia kanavia kannustaa asukkaita jätteiden lajitteluun ja kasvattaa erilliskerättävien jätteiden lajittelua kotitalouksissa.

Yhteistyöhankkeessa olivat mukana:

  • Metsäsairila Oy (Mikkelin kaupungin omistama jätehuoltoyhtiö)
  • Mikkelin Toimintakeskus ry
  • Green Net Finland ry
  • Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY

Hankkeessa tuotettuja raportteja 

Hankkeen kesto ja rahoitus:

  • 25.2.2021-31.12.2022
  • Koko hanke 623 382€, josta HSY:n osuus 91 314 €

Ohjelma on Euroopan Unionin osarahoittama.