6Aika: CircularHoodFood

Hankkeessa tavoitteena on lisätä urbaania ruoantuotantoa ja ruoan arvostusta sekä kehittää biojätteen kiertoa kaupungeissa. Hankkeen tuloksena syntyy kokonaisnäkemys parhaista käytännöistä ja kehitysnäkymistä. HSY:n koordinoimassa hankkeessa mukana ovat Metropolia, Vantaan kaupunki ja Helsingin yliopisto.

Ajankohtaista hankkeessa

Esiselvitys valmis

Hankkeessa on tuotettu esiselvitys liittyen urbaanin ruoantuotannon, biologisen kierron ja ruoan kiertotalouden nykytilaan sekä urbaanin ruoantuotannon yhteistyömalleihin kokeiluissa sekä innovaatioiden jalkauttamisessa.

 

 

Kierrätys lähtee käsistä- ideakilpailu on päättynyt. Voittajaratkaisut julkistetaan viikolla 6. kilpailusivustolla (kts.alla). 

Onko sinun suunnittelemasi lajitteluratkaisu seuraava hittituote, jolla suomalaiset saadaan lajittelemaan kodeissaan entistä ahkerammin? Kerro se meille ja voita rahapalkinto, ruokalahjakortti tai voitokas lahitteluratkaisu kotiisi! 

Lisätietoa kilpailusta

Kick off -webinaari 15.9.2020

6Aika CircularHoodFood -hankkeen kick off -webinaari järjestettiin tiistaina 15.9.2020 klo 14-16. Lisätiedot tilaisuudesta

Tilaisuuden esitykset löytyvät tästä. Huom. Tiedosto on ollut suullisen esityksen tukena. 

 

Julkaisuja

Kerrostalot kestävän kaupunkiympäristön edistäjinä | Kiinteistölehti (kiinteistolehti.fi)

Lähiruokaa kaupunkikortteleissa (Elintarvike- ja Terveyslehti 6:2020, 34.vsk)

Uusi hanke edistää kestävää ruoantuotantoa kaupungeissa

 

Hanke lyhyesti: CircularHoodFood edistää ruoan kiertotaloutta

Urbaanilla ruoantuotannolla tarkoitetaan kaikkea ruokaa, jota voidaan tuottaa kaupungeissa. Tällaista on esimerkiksi perinteinen kaupunkiviljely, suljettu kerrosviljely, proteiinipitoisten hyönteisten konttikasvatus ja syötävien mikrobien ja soluviljelmien kasvatus bioreaktoreissa.

Hankkeessa selvitetään urbaanin ruoantuotannon ja biojätteen kierron nykytilaa kaupungeissa ja toteutetaan tuotekehitys- ja markkinointikokeiluja alan ydintoimijoiden ja start-up-yrityksen sekä esimerkiksi taloyhtiöiden kanssa. Konkreettisia kokeiluja voivat esimerkiksi olla sisätilaviljelyn prototyypit tai biojätteiden lajittelua helpottavat innovaatiot. Lisäksi hankkeessa kannustetaan taloyhtiöitä ja ravintoloita ruokahävikin vähentämiseen, biojätteiden lajitteluun ja ruoan arvostuksen lisäämiseen viestinnän ja neuvonnan keinoin.

Hankkeessa toteutettuja kokeiluja arvioidaan vaikuttavuuden, kestävyyden ja pysyvyyden näkökulmasta. Arvioinnin perusteella esimerkiksi taloyhtiöille laaditaan käytännön ohjeistus urbaanien ruoantuotantoratkaisujen hyödyistä ja käyttöönotosta. Myös uusien ratkaisujen vaatimat taloyhtiö- ja korttelitasoiset tilatarpeet sekä niihin liittyvät lupakäytännöt selvitetään. Näin ne voidaan ottaa paremmin huomioon kestävässä aluesuunnittelussa ja asemakaavoituksessa.

HSY:ssä hanketta toteutetaan yhteistyössä ilmastoyksikön, viestintä- ja neuvontayksikön sekä kehittämisyksikön kanssa.

Hankkeen taustat

6Aika:CircularHoodFood Kiertotalous kaupunkikortteleissa –ruoan vähähiilisyys, urbaani tuotanto ja biojätteen kierto -hanke on osa Suomen kuuden suurimman kaupungin 6Aika-strategiaa ja saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastolta (EAKR). Hanke edistää hiilineutraalin kaupunkiympäristön ja kestävän ruokajärjestelmän syntymistä, ruoan hiilijalanjäljen pienenemistä sekä vauhdittaa aiheeseen liittyvän uuden liiketoiminnan, yhteistyön ja ratkaisujen syntymistä. Hanke kestää vuoden 2021 loppuun asti.