CIRCuIT-hanke

Kuvassa on useita torninostureita sinistä taivasta vasten.

CIRCuIT (Circular Construction In Regenerative Cities) on kansainvälinen rakentamisen kiertotalouteen keskittyvä hanke. Hanke saa rahoitusta EU:n Horisontti 2020 -ohjelmasta ja on käynnissä marraskuuhun 2023 saakka.

Vauhtia rakentamisen kiertotalouteen

Hanke keskittyy vauhdittamaan rakentamisen kiertotaloutta kolmessa teemassa:

  • rakennusten elinkaarien pidentäminen kunnostamalla sekä rakennusten käyttötarkoituksia muuttamalla.
  • joustava rakentaminen: monikäyttöisyys, muunneltavuus sekä purkamisen mahdollistava suunnittelu.
  • rakennukset materiaalipankkina, rakennusosien uudelleenkäyttö ja materiaalien kierrätys

Näiden teemojen lisäksi kehitetään toimintamalleja, joiden avulla kaupungit voivat lisätä kiertotalouden ratkaisuja rakennetussa ympäristössä. Kaupunkien käyttöön on luotu "Circularity Hub" - rakentamisen kiertotaloustiedon alusta tukemaan kiertotalouden ratkaisujen käyttöä rakentamisessa. Hankkeessa tuotetaan myös kaikille avointa oppimateriaalia rakentamisen kiertotalouteen liittyen. 

Tutustu hankkeessa tuotettuun rakentamisen kiertotalousalustaan ja sen työkaluihin:

Ajankohtaista hankkeessa

Rakentaminen on keskittynyt vahvasti kaupunkeihin, joten kaupungeilla on suuri vastuu, mutta myös hyvä mahdollisuus ohjata rakentamista kestävämpään suuntaan. Teimme tiiviin videon, jossa avataan HSY:n, ympäristöministeriön ja Tampereen yliopiston asiantuntijoiden voimin kaupunkien erilaisia mahdollisuuksia vauhdittaa rakentamisen kiertotaloutta. Videolla on myös innostavia esimerkkejä siitä, miten Vantaa, Helsinki ja Espoo ovat lisänneet kiertotaloutta rakentamisessa.

Rakennusosien uudelleenkäytön kokonaisuudessa olemme syventyneet tiilten ja ikkunoiden uudelleenkäytön mahdollisuuksiin. Julkaisimme tänä vuonna ylläolevan animaatiovideon tiilten uudelleenkäytöstä, ja samasta esimerkkikohteesta on myös Vantaan kaupungin verkkosivuilla kiertotalousasiantuntija Kimmo Nekkulan blogikirjoitus "Kiertotalouden tuominen rakennushankkeisiin vaatii totuttujen käytäntöjen muuttamista".

Hankkeessa tehdään parhaillaan ikkunoiden uudelleenkäytön tutkimusta, jossa on tarkoitus arvioida vanhojen ikkunoiden lämmöneristyskykyä, uudelleenkäyttökelpoisuutta ja hiilijalanjälkeä ja luoda näin tietopohjaa ikkunoiden elinkaaren jatkamisen ja uudelleenkäytön helpottamiseksi. Lisäksi hankkeessa on tehty elinkaariarviointeja ja elinkaarikustannuslaskentaa useille erityyppisille kohteille.

Kevään 2023 aikana käsittelimme laajasti hankkeen teemoja Vantaan kaupungin asiantuntijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Järjestimme mm. rakentamisen kiertotalouden koulutuksia, joiden materiaalien pohjalta loimme myös kaikille avoimen ja maksuttoman verkkokoulutuksen: Rakentamisen kiertotalous. Lisäksi järjestimme kolme työpajaa, joissa työstettiin mahdollisia tulevia käyttötarkoituksia kolmelle rakennukselle Vantaalla ja Helsingissä: Tikkurilassa neuvolalle ja aikuisopistolle sekä Helsingin Ilmalassa HSY:n vesitornirakennuksessa oleville tyhjille tiloille. 

Hankkeen tuloksia viedään parhaillaan Vantaan kaupungin tiekarttoihin, jotta rakentamisen kiertotalouden toimenpiteitä saadaan edistettyä mahdollisimman sujuvasti ja tarkoituksenmukaisesti läpi kaupunkiorganisaation. Toimenpiteet kohdistuvat kaavoitukseen, luvitukseen ja julkisiin rakennushankkeisiin.

Lisätietoa hankkeen tuloksista löydät myös tälle sivulle linkatuista tietoartikkeleista.

Hankkeen perustiedot

  • Hankeaika: 5/2019-11/2023
  • Rahoitus: EU Horisontti 2020
  • Hankealueet: Helsingin seutu/Vantaa, Kööpenhamina, Lontoo, Hampuri
  • Suomesta hankkeessa mukana HSY (Suomen klusterin koordinaattori), Vantaan kaupunki, Tampereen yliopisto, Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus, Ramboll Finland Oy ja Umacon Oy