CIRCuIT-hanke

Kuvassa on useita torninostureita sinistä taivasta vasten.

CIRCuIT (Circular Construction In Regenerative Cities) on kansainvälinen rakentamisen kiertotalouteen keskittyvä hanke, joka oli käynnissä marraskuuhun 2023 saakka. Hanke sai rahoitusta EU:n Horisontti 2020 -ohjelmasta.

Vauhtia rakentamisen kiertotalouteen

Hanke keskittyy vauhdittamaan rakentamisen kiertotaloutta kolmessa teemassa:

 • rakennusten elinkaarien pidentäminen kunnostamalla sekä rakennusten käyttötarkoituksia muuttamalla.
 • joustava rakentaminen: monikäyttöisyys, muunneltavuus sekä purkamisen mahdollistava suunnittelu.
 • rakennukset materiaalipankkina, rakennusosien uudelleenkäyttö ja materiaalien kierrätys

Näiden teemojen lisäksi kehitetään toimintamalleja, joiden avulla kaupungit voivat lisätä kiertotalouden ratkaisuja rakennetussa ympäristössä. Kaupunkien käyttöön on luotu "Circularity Hub" - rakentamisen kiertotaloustiedon alusta tukemaan kiertotalouden ratkaisujen käyttöä rakentamisessa. Hankkeessa tuotettiin myös kaikille avointa oppimateriaalia rakentamisen kiertotalouteen liittyen.

Hankkeen opeista on koostettu englanninkielinen loppuraportti, josta löydät teemoittain iivistetyt päätulokset ja suositukset sekä kuvauksia hankkeen piloteista Suomessa, Tanskassa, Saksassa ja Iso-Britanniassa.

Uutta tietoa ja esimerkkejä rakentamisen kiertotaloudesta

Hankkeessa tuotettiin ja julkaistiin monenlaista uraauurtavaa tutkimusta. Suomessa tutkimustiedon tuottajana toimi hankepartneri Tampereen yliopisto. Tutkimukset ja analyysit osoittivat muun muassa, että

 • useimmiten korjaaminen on ympäristön ja kustannustenkin kannalta kannattavampaa kuin purkava uudisrakentaminen
 • suomalaisessa keskiluokassa on kysyntää ja maksuhalukkuutta joustaville asunnoille, jotka muuttuvat asukkaan kanssa läpi elämän
 • rakentamis- ja purkamisdataa analysoimalla voidaan luoda kaupungille kartta, joka auttaa ennakoimaan ja välttämään turhaa purkamista
 • kunnostettu ikkuna on lähes yhtä energiatehokas kuin uusi ikkuna
Hankkeen materiaalien pohjalta verkkosivuillemme koostettu maksuton ja avoin verkkokurssi Rakentamisen kiertotalous antaa monipuolisen katsauksen aiheeseen ja kokoaa laajan valikoiman esimerkkejä. Sieltä voit lukea lisää esimerkiksi ehjänä purettavaksi suunnitellusta joustavasta varastorakennuksesta sekä hankkeen suosituksista parempaan dialogiin kaupungin ja yksityisten rakennuttajien välillä. Kaikkiin hankkeessa julkaistuihin raportteihin voit tutustua englanniksi sivulla All CIRCuIT reports and publications.
 
Yhteen Suomessa toteutettuun esimerkkikohteeseemme voit tutustua lyhyessä animaatiossa Tiilen uudelleenkäytön tarina.
 

Työkaluja kaupungeille, kunnille ja muille asiantuntijoille

Rakentaminen on keskittynyt vahvasti kaupunkeihin, joten kaupungeilla on suuri vastuu, mutta myös hyvä mahdollisuus ohjata rakentamista kestävämpään suuntaan. Suurin osa hankkeen tuotoksista on suunnattu juuri kaupunkien ja niiden asiantuntijoiden käyttöön. Hyödyllisiä työkaluja ja tietolähteitä löytyy niin tiiviinä tietoartikkeleina kuin visualisoituna datana ja karttoinakin. Lisäksi teimme tiiviin videon, jossa avataan HSY:n, ympäristöministeriön ja Tampereen yliopiston asiantuntijoiden voimin kaupunkien erilaisia mahdollisuuksia vauhdittaa rakentamisen kiertotaloutta. Videolla on myös innostavia esimerkkejä siitä, miten Vantaa, Helsinki ja Espoo ovat lisänneet kiertotaloutta rakentamisessa.
 

Tutustu myös seuraaviin työkaluihin ja materiaaleihin:

Hankekaupungeille tuotettiin rakentamisen kiertotalouden tiekarttoja, jotka sisältävät konkreettisia toimenpiteitä asian edistämiseksi kaupungin alueella. Vantaalla tämä tiekartta suunniteltiin tiiviissä yhteistyössä kaupungin asiantuntijoiden kanssa ja viedään osaksi kaupungin Resurssiviisauden tiekarttaa. Toimenpiteet kohdistuvat kaavoitukseen, luvitukseen ja julkisiin rakennushankkeisiin. Hankekumppanit Kööpenhaminassa, Hampurissa ja Lontoossa muotoilivat ovat tiekarttansa omista lähtökohdistaan käsin.

Hankkeen perustiedot

 • Hankeaika: 5/2019-11/2023
 • Rahoitus: EU Horisontti 2020
 • Hankealueet: Helsingin seutu/Vantaa, Kööpenhamina, Lontoo, Hampuri
 • Suomesta hankkeessa mukana HSY (Suomen klusterin koordinaattori), Vantaan kaupunki, Tampereen yliopisto, Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus, Ramboll Finland Oy ja Umacon Oy