Kiinteistönomistajalle

Osana Pitäjänmäen Marttilan vesihuoltoverkoston saneeraushanketta tarjoamme edullisen ja helpon mahdollisuuden saneerata kiinteistön tonttijohdot.

Vesihuoltoverkoston kunnostamiseksi saneeraamme omien runkoverkostojemme ohella kaikki niihin liitetyt, yli 20 vuotta vanhat tonttijohdot runkoputkesta kiinteistön tontin rajalle asti. Työ sisältää maanrakennustyöt, putkimateriaalit ja liitostyöt.

Tarjoamme kiinteistönomistajalle edullisen mahdollisuuden saneerata omat tonttijohtonsa tontin rajalta rakennukselle asti. Työ pitää teettää HSY:n vesihuollon saneeraustyön yhteydessä. Suosittelemme uusimaan kiinteistön tonttivesijohdon ja -viemärit, jos ne ovat 20 vuotta vanhempia. Voit pyytää tarjouksen saneerauksesta urakoitsijana toimivalta TerraWiselta.

Työmaa-ajan tiedotus ja tonttijohtojen saneerauksen tilaaminen Ilmoittaudu hankkeen tiedotuslistalle Kuinka hyvin tunnet kiinteistösi tonttivesijohdon ja tonttiviemärit? Vastaa kyselyyn.

Infotilaisuus 28.4.2021

Järjestimme 28.4.2021 Pitäjänmäen putkisaneerauksesta infotilaisuuden, jossa kerroimme uudesta toimintamallista, rakennustöiden etenemisestä ja vaikutuksista sekä tonttijohtojen saneeraustyön tilaamisesta.
 
 
 
 

HSY:n tarjoamat hintaedut

Tarjoamme tonttijohtojen saneeraamiseen kolme hintaetua:

 1. Subventoimme eli maksamme osan kiinteistön tonttijohtojen saneeraamisesta runkoverkosta tontin rajalle asti (kuvassa osuus 1).
 2. Kiinteistönomistaja vapautuu kyseenomaisesta, HSY:n tekemän tonttijohtojen saneerauksen kustannuksista (osuus 1), jos saneeraa tonttijohtonsa tontin rajalta rakennuksille asti (kuvassa osuus 2).
 3. Kiinteistönomistaja voi hyödyntää HSY:n urakoitsijaa ja kilpailutettua hintaa tonttijohtojen saneeraamiseen tontin rajalta rakennuksille asti (kuvassa osuus 2) HSY:n urakan yhteydessä.

Kustannukset kiinteistönomistajalle

HSY:n tekemän työn osuus tonttijohtojen saneeraamisesta

HSY:n tekemän tonttijohtojen saneerauksen kustannus runkoverkosta tontin rajalle asti on 4000 €. Yleisten toimitusehtojemme mukaisesti laskutamme kiinteistön omistajaa/haltijaa kyseisestä saneeraustyöstä. Hinta on 1 200–4 000 euroa kunkin liittymäkaivannon osalta riippuen tonttijohtojen iästä oheisen taulukon mukaisesti:

Tonttijohtojen ikä vuotta Liittyjän kustannusosuus, % HSY:n kustannusosuus, %
0–20 Ei saneerata Ei saneerata
20–30 30 70
30–40 40 60
yli 40 100 0


Kiinteistön omistajana vapaudut kyseisestä saneerausmaksusta kokonaan, jos saneeraat oman tonttivesijohtosi kiinteistön rajalta vesimittarille asti ja tonttiviemärit kokoajakaivoihin asti urakan yhteydessä. Näin maksettavaksesi jää ainoastaan kiinteistön rajojen sisällä kulkevien tonttivesijohdon ja tonttiviemärien saneeraus.

Kiinteistönomistajan tilaaman saneeraustyön osuus kustannuksista

Saneeraushankkeen urakoitsijaksi on valittu TerraWise Oy. Ole yhteydessä urakoitsijaan ja kysy lisätietoja. Kun olet saanut lisätietoja urakoitsijalta ja toimintaohjeet, voit pyytää tarjouksen tonttijohtojen saneeraamisesta ja pääset hyödyntämään kilpailutettuja hintoja.

 

Esimerkkejä kustannuksista

Vuonna 1998 rakennettu omakotitalo

HSY saneeraa tonttijohdot runkoputkista kiinteistön rajalle asti. Saneerauksen kustannus on 4000 € kunkin liittymäkaivannon osalta.

 1. Omistaja päättää, että hän ei saneeraa tonttijohtoja kiinteistön rajalta vesimittarille asti. Hän maksaa kuitenkin HSY:n saneeraamista tonttijohtoista 30 prosentin omavastuuosuuden eli 1200 €, koska HSY subventoi 20–30 vuotta vanhojen tonttijohtojen saneeraamista maksamalla 70 prosenttia kustannuksista.
 2. Omistaja päättää saneerata tonttijohtonsa kiinteistön rajalta vesimittarille asti. Hän saa suoraan urakoitsijalta tarjouksen kustannuksista ja teettää työn. HSY ei laskuta kiinteistön omistajan osuutta (1200 €) saneerausmaksusta kompensaationa siitä, että tämä saneerannut tonttijohdot vesimittarille asti.

Vuonna 1950 rakennettu kerrostalo

HSY saneeraa tonttijohdot runkoputkista kiinteistön rajalle asti. Saneerauksen kustannus on 4 000 € kunkin liittymäkaivannon osalta.

 1. Taloyhtiön hallitus päättää, että yhtiö ei saneeraa tonttijohtoja kiinteistön rajalta vesimittarille asti. Taloyhtiö maksaa HSY:n saneeraamista tonttijohtoista sadan prosentin osuuden eli 4000 €, koska HSY ei subventoi yli 40 vuotta vanhojen tonttijohtojen saneeraamista. 
 2. Taloyhtiön hallitus päättää saneerata tonttijohtonsa kiinteistön rajalta vesimittarille asti. Hallitus saa suoraan urakoitsijalta tarjouksen kustannuksista ja teettää työn. HSY ei laskuta kiinteistön osuutta (4000 €) saneerausmaksusta kompensaationa siitä, että tämä saneerannut tonttijohdot vesimittarille asti.

Tilausohje saneeraustyölle

Olemme valinneet TerraWise Oy:n Pitäjänmäen vesihuoltoverkoston saneeraushankkeen toteuttajaksi. Voit pyytää tarjouksen tonttijohtojen saneeraamisesta joko laittamalla sähköpostia pitajanmaen.putkisaneeraus@terrawise.fi tai puhelimitse 040 626 6426. 

Työmaa-ajan tiedotus ja tonttijohtojen saneerauksen tilaaminen

Tietoa tonttijohdoista

Kiinteiston_vastuut_suomi_4-2021.jpg

Tonttijohtoja ovat kiinteistön rakennusten ja HSY:n runkoverkoston välillä olevat vesijohdot ja jätevesiviemärit sekä sade-, sulamis-, ja salaojavesiä keräävät hulevesiviemärit. Tonttijohdot kuuluvat kiinteistön omistajan vastuulle samalla tavoin kuin kiinteistön sisäiset putkitukset. Vastuujako on sama huolimatta siitä, onko kiinteistö rakennettu omalle vai vuokratontille tai onko kyseessä pientalo, kerrostalo vai yrityskiinteistö.

Vastuuraja vesijohdossa on kiinteistön tonttijohdon ja HSY:n runkojohdon liitoskohta. Kiinteistön jäte- ja hulevesiviemärin vastuuraja on katualueella sijaitsevassa HSY:n tarkastuskaivossa.

Tonttijohtojen käyttöikä on yleensä 40–50 vuotta käytetyistä materiaaleista, rakennustavasta ja maaperästä riippuen. Putken rikkoutuessa vettä saattaa valua kiinteistön kellariin ja perustuksiin ja huonon tuurin käydessä myös naapuriin. Jätevesiviemärin tukos puolestaan saattaa aiheuttaa sen, että vessanpytty tai lattiaviemäri tulvii lattialle. Vahingot saattavat olla hyvinkin mittavat, ja korjauskustannukset ovat kiinteistön omistajan vastuulla. Riippuu vakuutuksesta ja vakuutusyhtiöstä sekä tonttijohtojen huoltohistoriasta, minkä verran vahingoista saa korvausta.

Tonttijohtojen saneeraamisen hyödyt:

 • varmistaa kiinteistölle laadukkaan juomaveden ja katkeamattoman vedenjakelun
 • ehkäisee vuotojen tai tukosten aiheuttamia vahinkoja omaisuudelle ja ympäristölle
 • nostaa kiinteistön arvoa
 • auttaa vesihuollon kokonaishallinnassa.