Kiinteistönomistajalle

Osana Pitäjänmäen Marttilan vesihuoltoverkoston saneeraushanketta tarjoamme edullisen ja helpon mahdollisuuden saneerata kiinteistön tonttijohdot.

Vesihuoltoverkoston kunnostamiseksi saneeraamme omien runkoverkostojemme ohella kaikki niihin liitetyt, yli 20 vuotta vanhat tonttijohdot runkoputkesta kiinteistön tontin rajalle asti. Työ sisältää maanrakennustyöt, putkimateriaalit ja liitostyöt.

Poikkeus on yleisellä katualueella kulkevat 20–30-vuotta vanhat tonttiviemärit, jotka saneeraamme, jos jokin näistä kolmesta vaihtoehdoista toteutuu:

 • viemäriputket ovat samassa kaivannossa saneerattavan vesijohdon kanssa (yli 20-vuotias vesijohto saneerataan joka tapauksessa, joten viemäreiden saneerauksesta ei tällöin tule kiinteistönomistajalle lisäkustannuksia) TAI
 • viemäriputket todetaan kuntonsa puolesta saneerattaviksi. HSY tekee viemärikuvauksen tämän todentamiseksi omalla kustannuksellaan. TAI
 • kiinteistönomistaja haluaa, että tonttiviemärit saneerataan joka tapauksessa.

Hankkeen yhteydessä HSY rakennuttaa myös runkohulevesiviemärit niille alueille, joilta se vielä puuttuu. Suurin osa saneerattavasta alueesta on jo hulevesiviemäröity.

Vesihuoltolain mukaan kunnan päättämällä vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäröinnin alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen hulevesiviemäriin. Helsingin kaupunki ympäristönsuojeluviranomaisena voi myöntää hakemuksesta kiinteistölle toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen 17 b §:ssä tarkoitetusta liittämisvelvollisuudesta hulevesiviemäriin. 

Tarjoamme kiinteistönomistajalle edullisen mahdollisuuden saneerata omat tonttijohtonsa tontin rajalta rakennukselle asti. Työ pitää teettää HSY:n vesihuollon saneeraustyön yhteydessä. Suosittelemme uusimaan kiinteistön tonttivesijohdon ja -viemärit, jos ne ovat 20 vuotta vanhempia. Voit pyytää tarjouksen saneerauksesta urakoitsijana toimivalta TerraWiselta.

Urakoitsijan työmaa-ajan tiedotus ja ohjeet tonttijohtojen saneerauksen tilaamiseen

HSY:n tarjoamat hintaedut

Tarjoamme tonttijohtojen saneeraamiseen kolme hintaetua:

 1. Subventoimme eli maksamme osan kiinteistön tonttijohtojen saneeraamisesta runkoverkosta tontin rajalle asti (kuvassa osuus 1).
 2. Kiinteistönomistaja vapautuu kyseenomaisesta, HSY:n tekemän tonttijohtojen saneerauksen kustannuksista (osuus 1), jos saneeraa tonttijohtonsa tontin rajalta rakennuksille asti (kuvassa osuus 2).
 3. Kiinteistönomistaja voi hyödyntää HSY:n urakoitsijaa ja kilpailutettua hintaa tonttijohtojen saneeraamiseen tontin rajalta rakennuksille asti (kuvassa osuus 2) HSY:n urakan yhteydessä.

Kustannukset kiinteistönomistajalle

HSY:n tekemän työn osuus tonttijohtojen saneeraamisesta yleisellä katualueella

HSY:n tekemän tonttijohtojen saneerauksen subventoitu kustannus runkoverkosta tontin rajalle asti on 4000 €. Yleisten toimitusehtojemme mukaisesti laskutamme kiinteistön omistajaa/haltijaa kyseisestä saneeraustyöstä. Hinta on 1 200–4 000 euroa kunkin liittymäkaivannon osalta riippuen tonttijohtojen iästä oheisen taulukon mukaisesti:

Tonttijohtojen ikä vuotta Liittyjän kustannusosuus, % HSY:n kustannusosuus, %
0–20 Ei saneerata Ei saneerata
20–30 30 (1200 €) 70
30–40 40 (1600 €) 60
yli 40 100 (4000 €) 0


Kiinteistön omistajana vapaudut kyseisestä saneerausmaksusta kokonaan, jos saneeraat oman tonttivesijohtosi kiinteistön rajalta vesimittarille asti ja tonttiviemärit perusvesikaivoihin asti urakan yhteydessä. Näin maksettavaksesi jää ainoastaan kiinteistön rajojen sisällä kulkevien tonttivesijohdon ja tonttiviemärien saneeraus.

Kiinteistönomistajan tilaaman saneeraustyön osuus kustannuksista kiinteistön rajojen sisällä

Saneeraushankkeen urakoitsijaksi on valittu TerraWise Oy. Pyydä urakoitsijalta tarjous tonttijohtojen saneeraamisesta ja pääset hyödyntämään kilpailutettuja hintoja.

 • Kiinteistön omistaja saa tarjouksen TerraWiselta.
 • HSY lahjoittaa tarvittavat putkimateriaalit.
 • Tonttivesijohdon uusimisen yhteydessä on suositeltavaa saneerata vesimittariventtiilit ja -teline sekä tarvittaessa vaihtaa vesimittari. HSY laskuttaa vesimittariventtiilien ja -telineen uusimisesta toteutuneiden töiden ja osien mukaisesti. Kustannusarvio vesimittarin ja siihen liittyvien osien uusimis-/siirtokustannuksista ((hinnasto 2021, sisältää alv 24 %):
  • Omakotitalot (osat 130 € + työt 300 €) 430,00 €
  • Rivi-/kerrostalo, 1 vesimittari (osat 450 € + työt 300 €) 750,00 €
  • Rivi-/kerrostalo vesimittaritukilla (osat 1300 € + työt 450 €) 1750,00 €.

Jos pitää rakentaa uusi hulevesiviemäri:

 • Urakoitsija TerraWise laskuttaa rakentamisen tontin rajojen sisäpuolella kiinteistönomistajan kanssa sovitun tarjouksen mukaisesti.
 • Jos hulevesiviemäri rakennetaan samaan kaivantoon toisen tonttijohdon kanssa, HSY ei laskuta rakentamisesta yleisellä alueella.
 • Jos tonttihulevesiviemäriä varten pitää tehdä oma kaivanto, HSY laskuttaa yleiseltä alueelta hinnaston mukaisen rakentamismaksun.
 • Uudesta hulevesiliittymästä HSY laskuttaa hinnaston mukaisen maksun, kun kiinteistö on liitetty hulevesiviemäriin. www.hsy.fi/hinnastot

Esimerkkejä kustannuksista

Vuonna 1998 rakennettu omakotitalo

HSY saneeraa tonttijohdot runkoputkista kiinteistön rajalle asti. Saneerauksen kustannus on 4000 € kunkin liittymäkaivannon osalta.

 1. Omistaja päättää, että hän ei saneeraa tonttijohtoja kiinteistön rajalta vesimittarille asti. Hän maksaa kuitenkin HSY:n saneeraamista tonttijohtoista 30 prosentin omavastuuosuuden eli 1200 €, koska HSY subventoi 20–30 vuotta vanhojen tonttijohtojen saneeraamista maksamalla 70 prosenttia kustannuksista.
 2. Omistaja päättää saneerata tonttijohtonsa kiinteistön rajalta vesimittarille asti. Hän saa suoraan urakoitsijalta tarjouksen kustannuksista ja teettää työn. HSY ei laskuta kiinteistön omistajan osuutta (1200 €) saneerausmaksusta kompensaationa siitä, että tämä saneerannut tonttijohdot vesimittarille asti.

Vuonna 1950 rakennettu kerrostalo

HSY saneeraa tonttijohdot runkoputkista kiinteistön rajalle asti. Saneerauksen kustannus on 4 000 € kunkin liittymäkaivannon osalta.

 1. Taloyhtiön hallitus päättää, että yhtiö ei saneeraa tonttijohtoja kiinteistön rajalta vesimittarille asti. Taloyhtiö maksaa HSY:n saneeraamista tonttijohtoista sadan prosentin osuuden eli 4000 €, koska HSY ei subventoi yli 40 vuotta vanhojen tonttijohtojen saneeraamista. 
 2. Taloyhtiön hallitus päättää saneerata tonttijohtonsa kiinteistön rajalta vesimittarille asti. Hallitus saa suoraan urakoitsijalta tarjouksen kustannuksista ja teettää työn. HSY ei laskuta kiinteistön osuutta (4000 €) saneerausmaksusta kompensaationa siitä, että tämä saneerannut tonttijohdot vesimittarille asti.

Tilausohje saneeraustyölle

Olemme valinneet TerraWise Oy:n Pitäjänmäen vesihuoltoverkoston saneeraushankkeen toteuttajaksi. Voit pyytää tarjouksen tonttijohtojen saneeraamisesta joko laittamalla sähköpostia pitajanmaen.putkisaneeraus@terrawise.fi tai puhelimitse 040 626 6426. 

Urakoitsijan työmaa-ajan tiedotus ja ohjeet tonttijohtojen saneerauksen tilaamiseen

Tietoa tonttijohdoista

Kiinteiston_vastuut_suomi_4-2021.jpg

Tonttijohtoja ovat kiinteistön rakennusten ja HSY:n runkoverkoston välillä olevat vesijohdot ja jätevesiviemärit sekä sade-, sulamis-, ja salaojavesiä keräävät hulevesiviemärit. Tonttijohdot kuuluvat kiinteistön omistajan vastuulle samalla tavoin kuin kiinteistön sisäiset putkitukset. Vastuujako on sama huolimatta siitä, onko kiinteistö rakennettu omalle vai vuokratontille tai onko kyseessä pientalo, kerrostalo vai yrityskiinteistö.

Vastuuraja vesijohdossa on kiinteistön tonttijohdon ja HSY:n runkojohdon liitoskohta. Kiinteistön jäte- ja hulevesiviemärin vastuuraja on katualueella sijaitsevassa HSY:n tarkastuskaivossa.

Tonttijohtojen käyttöikä on yleensä 40–50 vuotta käytetyistä materiaaleista, rakennustavasta ja maaperästä riippuen. Putken rikkoutuessa vettä saattaa valua kiinteistön kellariin ja perustuksiin ja huonon tuurin käydessä myös naapuriin. Jätevesiviemärin tukos puolestaan saattaa aiheuttaa sen, että vessanpytty tai lattiaviemäri tulvii lattialle. Vahingot saattavat olla hyvinkin mittavat, ja korjauskustannukset ovat kiinteistön omistajan vastuulla. Riippuu vakuutuksesta ja vakuutusyhtiöstä sekä tonttijohtojen huoltohistoriasta, minkä verran vahingoista saa korvausta.

Tonttijohtojen saneeraamisen hyödyt:

 • varmistaa kiinteistölle laadukkaan juomaveden ja katkeamattoman vedenjakelun
 • ehkäisee vuotojen tai tukosten aiheuttamia vahinkoja omaisuudelle ja ympäristölle
 • nostaa kiinteistön arvoa
 • auttaa vesihuollon kokonaishallinnassa.