Tonttijohdot

Tonttijohdot yhdistävät kiinteistön HSY:n runkoverkostoon. Tonttijohtoja ovat tonttivesijohto, tonttijätevesiviemäri sekä tonttihulevesiviemäri.

Tonttijohdot ovat kiinteistönomistajan vastuulla

Tonttivesijohdot ja tonttiviemärit ovat kiinteistönomistajan vastuulla. Omistaja vastaa myös niiden mahdollisista korjauskustannuksista. Vastuunjako on sama huolimatta siitä, onko kiinteistö rakennettu omalle vai vuokratontille tai onko kyseessä pientalo, kerrostalo vai yrityskiinteistö. 

  • Tonttivesijohto on talousveden johtamista varten asennettu liittämiskohdan ja kiinteistön vesimittarin välinen johto.
  • Tonttijätevesiviemäri on liittämiskohdan ja rakennuksen välinen jätevesiviemäri.
  • Tonttihulevesiviemäri on liittämiskohdan ja kiinteistön hulevesilaitteiston väl​​inen viemäri, jonne johdetaan hulevedet ja perustusten kuivatusvedet.

HSY:n vastuu alkaa runkoviemäristä tai -kaivosta, johon kiinteistö liittyy omalla viemäriputkellaan. Sama vastuu koskee vesijohtoliittymää, jossa kiinteistön omistus alkaa liitoskohdasta, joka on runkovesijohdossa kadulla.

Tonttijohtojen saneeraustarve

Tonttijohtojen käyttöikä on yleensä 40–50 vuotta käytetyistä materiaaleista, rakennustavasta ja maaperästä riippuen. Putken rikkoutuessa vettä saattaa valua kiinteistön kellariin ja perustuksiin ja huonon tuurin käydessä myös naapuriin. Jätevesiviemärin tukos puolestaan saattaa aiheuttaa sen, että vessanpytty tai lattiaviemäri tulvii lattialle. Vahingot saattavat olla hyvinkin mittavat, ja korjauskustannukset ovat kiinteistön omistajan vastuulla. Riippuu vakuutuksesta ja vakuutusyhtiöstä sekä tonttijohtojen huoltohistoriasta, minkä verran vahingoista saa korvausta.

Muista varata tilaa huoltotöille

Jokaisella kiinteistöllä tulee olla talokohtainen sulkuventtiili talon ulkopuolella, liitoskohdan välittömässä läheisyydessä. Myös sulkuventtiili on kiinteistön omistajan vastuulla. Viemärin tarkastuskaivoja käytetään viemäreiden tarkastus-, huolto- ja kokoojakaivoina.

HSY:n tulee päästä käyttämään tonttisulkuventtiiliä esteettömästi. Venttiilin päälle ei saa sijoittaa rakenteita tai istutuksia ja sen on oltava käyttökunnossa kaikkina vuodenaikoina.​ Myös viemärikaivon sijaintiin ja käytettävyyteen tulee kiinnittää huomiota: se on ainoa paikka, josta esimerkiksi tonttiviemärin tukos voidaan avata.

Kiinteistön viemäri- ja hulevesikaivot on hyvä tarkastaa ainakin kerran vuodessa hiljalleen muodostuvien tukosten estämiseksi. Esimerkiksi hiekoitushiekan lakaiseminen sadevesikaivoon aiheuttaa väistämättä tukoksen järjestelmään. Viemäreiden kokonaiskunto on helppo todeta viemäreiden TV-kuvauksella. Tätä edullista tutkimusta suorittavat useat yksityiset yritykset.