Pieni mutta vaarallinen

Ohjeita vaarallisten jätteiden oikeaan käsittelyyn autoalalle, laboratorioihin, painotaloille, pesuloihin, taidepajoihin ja terveydenhuoltoon.

Vaaralliset jätteet eivät kuulu viemäriin tai jäteastiaan!

Viemäriin tai roska-astiaan laitettu aine ei katoa, vaan jatkaa kiertokulkuaan. Viemäriin kaadettu aine vaikuttaa viemärin ja jätevedenpuhdistamon toimintaan sekä vesilaitoksen työntekijöiden terveyteen. Väärin hävitetty jäte päätyy väärään paikkaan, kuten vesistöön, maaperään tai ilmaan.

Vain oikein lajiteltu ja käsittelyyn toimitettu vaarallinen jäte voidaan hävittää siten, ettei se kuormita ympäristöämme. Vaaralliset jätteet eivät kuulu viemäriin tai sekajätteiden joukkoon – edes pieninä määrinä.

Vaarallisten jätteiden toimintapolku

 1. Tunnista vaaralliset jätteet – tunne kemikaalien varoitusmerkinnät.
 2. Tutustu käyttämiesi kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteisiin ja noudata niitä.
 3. Lajittele jätteet ja pidä ne erillään.
 4. Merkitse ja varastoi jätteet oikein.
 5. Pidä kirjaa varastoiduista ja lajitelluista jätteistä.
 6. Järjestä asianmukainen kuljetus, pidä kirjaa vaarallisten jätteiden luovutuksista ja säilytä siirtoasiakirjat.

Ongelmiin varautuminen

 • Suunnittele ennalta toimet ongelmatilanteessa.
 • Varustaudu ongelmatilanteisiin hankkimalla sopivat varusteet, jotka ovat helposti saatavilla.
 • Pidä tarvittavat yhteystiedot ajan tasalla.

Jos vahinko on sattunut, älä epäröi ottaa yhteyttä!

Jos vaarallista jätettä on päässyt viemäriin, ota heti yhteyttä meihin (tai paikalliseen vesilaitokseesi) sekä tarvittaessa pelastuslaitokseen ja ympäristöviranomaiseen.

Autokorjaamot, huoltamot ja autopesulat

Autokorjaamon työntekijä vie auton akkua jäteastiaan.

Autoalan vaarallisia ja haitallisia jätteitä ovat mm:

 • öljyn- ja hiekanerottimien jätteet
 • säiliöiden ja erottimien puhdistusjätteet
 • jäähdytin-, jarru- ja kytkinnesteet
 • käytetyt voiteluöljyt
 • osien pesukoneiden nesteet ja sakat
 • ruostesuojauksen jätteet
 • maalauksen jätteet
 • pesu- ja huoltokemikaalit
 • romuakut
 • kiinteät öljyiset jätteet, mm. käytetyt öljynsuodattimet ja imeytysaineet sekä öljyiset rievut
 • liuottimet
 • ilmastointilaitteiden jäähdytinaineet.

Näin toimit oikein:

 • Käytä hyväksyttyjä pesuaineyhdistelmiä.
 • Varmista, että autojen pesuvedet on viemäröity hiekan- ja öljynerottimen kautta.
 • Varmista, että korjaamotilan lattiakaivot on viemäröity öljynerottimen kautta jätevesiviemäriin.
 • Merkitse öljynerottimen ja sitä seuraavan sulkuventtiilikaivon kansi keltaisella värillä. (SFS 3352)
 • Merkitse sulkuventtiilien sijainnit.
 • Pidä hälyttimet kunnossa.
 • Tarkkaile erottimia ja tyhjennä ne säännöllisesti.
 • Varastoi kemikaalit varoaltaan päällä tai viemäröimättömissä tiloissa.
 • Edistä hyötykäyttöä: hyvälaatuiset voiteluöljyt noudetaan ja käsitellään veloituksetta.
 • Varustaudu ongelmatilanteisiin ennakolta sopivilla varusteilla, kuten viemärinsulkumatoilla ja imeytysaineella.

Laboratoriot

Laboratoriossa on vaaleanpunaista liuosta keitinlasissa.

Laboratorioiden vaaralliset ja haitalliset jätteet

Tutkimus- ja analyysilaboratorioissa, oppilaitosten laboratorioissa, pienissä tuotekehitys- tai käyttölaboratorioissa ja apteekeissa syntyy pieniä määriä vaarallisia aineita.

Laboratorion vaarallisia ja haitallisia jätteitä ovat mm:

 • käytetyt vaaralliset kemikaalit ja liuottimet
 • vanhentuneet kemikaalit
 • puhdistuksissa ja desinfioinnissa käytetyt kemikaalit
 • tartuntavaaralliset aineet
 • viemäriä syövyttävät väkevät hapot ja emäkset
 • veden kanssa kiivaasti reagoivat aineet, kuten esimerkiksi tietyt katalyytit
 • viemärissä helposti kaasuuntuvat aineet
 • jäteöljyt tai muut öljymäiset aineet
 • viemäriä tukkivat kiintoaineet
 • vaaralliset näytteet
 • radioaktiiviset merkkiaineet
 • haitallisia aineita sisältävät ajo- ja uuttoliuokset.

Näin toimit oikein:

 • Älä päästä kiintoainetta viemäriin.
 • Noudata vaarallisten jätteiden toimintapolkua.

Painotalot

Nainen tutkii värikästä esitettä.

Painotalojen vaaralliset jätteet:

 • liuottimet
 • kehitteet
 • kiinnitteet
 • kehitesäiliöiden pesuvedet
 • puhdistuksessa syntyvät jätevedet, lietteet ja emulsiot
 • painovärijätteet

Näin toimit oikein:

 • Käytä ympäristölle mahdollisimman haitattomia painovärejä.
 • Toimita painopinnan valmistuksessa käytettävät liuottimet, kiinnitteet, kehitteet ja kehitesäiliöiden pesuvedet vaarallisten jätteiden käsittelyyn.
 • Toimita painopinnan puhdistuksessa syntyvä jätevesi, lietteet ja emulsiot vaarallisten jätteiden käsittelyyn.
 • Viemäriin ei saa johtaa kiintoainepitoista jätevettä, vaan kiintoaine on erotettava.
 • Painokoneiden kostutusvesi on suositeltavaa kierrättää prosessissa loppuun. Kostutusvesi voidaan myös kerätä erikseen ja toimittaa vaarallisiin jätteisiin tai puhdistaa esimerkiksi aktiivihiilisuodattimella ennen viemäriin johtamista. Kostutusveden vaarattomuus tulee varmistaa ennen viemäriverkostoon johtamista.
 • Seripainoissa painokehysten (seulan) puhdistuksessa syntyvät lietteet, emulsiot ja pesuliuottimet kerätään vaarallisiin jätteisiin. Painokehysten huuhtelussa syntyvä jätevesi voidaan johtaa viemäriin esikäsittelyn jälkeen.

Pesulat

Vaaleahiuksinen nainen asettelee mallinuken vaatteita.

Pesuloiden vaaralliset ja haitalliset aineet:

 • perkloorietyleeni, kemiallinen pesu
 • valkaisu - ja desinfiointiaineet
 • hajusteet
 • tahranpoistoaineet
 • huuhtelu- ja neutralointiaineet
 • biohajoamattomat pesuaineet

Näin toimit oikein

 • Älä päästä vaarallisia jätteitä viemäriin, vaan kerää ne talteen ja toimita ne vaarallisten jätteiden keräykseen.
 • Kerää kemiallisen pesun jätevedet, tislausjäte ja pesukoneen erottajan vedet erilliseen suljettuun säiliöön.
 • Muista, että valkaisu- ja desinfiointiaineet sekä tahranpoistoaineet ovat myrkkyjä vesieliöille: älä laske niitä viemäriin.
 • Käytä biohajoavia pesuaineita.
 • Annostele oikein ja vältä turhia kemikaaleja.
 • Muista kiintoaineen erottimen tyhjennys.
 • Varmista, että kemiallisesta pesukoneesta ei missään tilanteessa pääse vesiä jätevesiverkostoon.
 • Varastoi kemikaalit varoaltaan päällä tai viemäröimättömissä tiloissa.
 • Varustaudu ongelmatilanteisiin ennakolta sopivilla varusteilla, kuten viemärinsulkumatoilla ja imeytysaineella.

Taidepajat

Punaista maalia sisältänyt ympäristömerkitty maalipurkki on melkein tyhjä.

Taidepajojen vaaralliset ja haitalliset jätteet

 • liuottimet, kuten esim. tärpätti, tinneri ja asetoni
 • liimat ja lakat
 • myrkylliset värit, jotka voivat sisältää esim. kadmiumia ja elohopeaa
 • grafiikan painolevyjen syövytyskylvyt sisältävät raskasmetalleja
 • grafiikan painolevyjen ensimmäiset huuhteluvedet sisältävät raskasmetalleja
 • kiinnitteet ja kehitteet
 • kiintoaine, kuten esim. kipsi, savi, metallilastu ja puupuru

Näin toimit oikein

 • Pese pensselit ja telat aina erillisessä astiassa. Älä pese maalausvälineitä hanan tai juoksevan veden alla. Pesuvesiä ei saa kaataa viemäriin. Katso tarkemmat ohjeet ja videot maalipensseleiden pesuun.
 • Kerää pesuliuottimet ja muut liuottimia sisältävät aineet talteen.
 • Tarkista käyttämiesi värien sisältö.
 • Suosi myrkyttömiä värejä.
 • Jos käyttämäsi väri sisältää esim. kadmiumia tai elohopeaa, niin pensseleiden pesuvettä ei saa johtaa viemäriin.
 • Kerää grafiikan painolevyjen syövytyskylvyt talteen.
 • Kerää grafiikan painolevyjen ensimmäiset huuhteluvedet talteen.
 • Kerää kiinnitteet ja kehitteet talteen.
 • Älä päästä kiintoainetta viemäriin. Varusta pesulavuaarit kiintoaineen erottimilla.

Terveydenhuolto

alt=””

Vaaralliset ja haitalliset jätteet terveydenhuollossa ja sairaaloissa

Terveydenhuollossa ja sairaaloissa kertyy jätelajeja, joita ei tule muilla elämänaloilla. Erityiskäsittelyn edellyttävät mm. viiltävä ja pistävä jäte, lääkejäte, biologinen jäte sekä erilaiset liuottimet.

Näin toimit oikein:

Lääkejätteet ja useimmat kemikaalijätteet tulee toimittaa vaarallisten jätteiden käsittelyyn. Jodi, bromi ja radioaktiiviset lääkkeet tulee kerätä erilleen. Laboratoriossa voi syntyä liuotinjätteitä ja röntgenissä kehite- ja kiinnitejätettä, mikäli filmejä vielä käytetään. Käytettyjä puhdistus- ja desinfiointiliuoksia ei saa sellaisenaan kaataa viemäriin, vaan niiden käytössä ja jätehuollossa tulee noudattaa annettuja ohjeita. Tartuntavaarallisia verijätteitä ei saa viemäröidä.