Vattenreningsprocessen i korthet

Sjövatten från Päijänne renas till hushållsvatten vid vattenreningsanläggningarna vid Långforsen och i Gamla stan. De båda vattenreningsanläggningarna använder samma vattenreningsprocess.

Processen inleds genom att lägga till en fällningskemikalie som fäller ut organiskt material som finns i vattnet. Fällningen blandas, varvid fällningspartiklarna stöter mot varandra och klumpas samman. De större partiklarna sjunker till horisontalfällningsbassängens botten, medan de återstående mindre partiklarna fastnar i kalkstens-sandfilter.  

Mikrober som kan finnas i vattnet avlägsnas med ozon, vilket också förbättrar vattnets lukt och smak. Efter detta injekteras koldioxid i vattnet. Detta höjer vattnets alkalinitet och minskar därigenom korrosionen.  

Återstående organiskt material avlägsnas ytterligare genom aktivkolfiltrering, varefter vattnet desinficeras med UV-ljus. Till slut tillsätts bunden klor, dvs. kloramin i vattnet för att begränsa att mikrober växer och förökar sig i vattnet när det leds genom distributionsnätet. Vattnets pH-värde regleras med hjälp av kalkvatten och alkalinitet med koldioxid. 

HRM har en grundvattenanläggning, Kungskällan i Tusby. Vatten från Kungskällan går till en liten del av invånarna i nordöstra Vanda.

Det är typiskt för grundvatten att det finns koldioxid i vattnet. Vid Kungskällans grundvattenanläggning avlägsnas koldioxiden från vattnet genom luftning. Vattnet leds genom kalkstensfilter för att förbättra vattnets tekniska kvalitet. Därefter desinficeras vattnet med ultraviolettljus. Genom detta är det möjligt att begränsa användningen av desinfektionskemikalier till ett minimum. Innan hushållsvattnet leds till nätverket tillsätts små mängder av den bundna klorföreningen kloramin i vattnet, så att vattnet håller en god mikrobiologisk kvalitet i nätverket.