Vattenförsörjningens investeringar

Vi investerar cirka 180 miljoner euro årligen i utveckling och reparation av vattenförsörjningen i huvudstadsregionen. En välfungerande vattenförsörjning är en viktig del av världens mest hållbara huvudstadsregion och genom investeringar förbättrar vi vattenförsörjningens tillförlitlighet och miljövänlighet. På den här sidan hittar du mer information om våra projekt.

HRM:s vattenförsörjning ansvarar för vattenledningsnätens och avloppsnätens samt vattenförsörjningsverkens planering, uppförande, drift och övervakning i huvudstadsregionen. Vi tar bland annat hand om 12 vattentorn, 568 avloppspumpstationer samt vattenförsörjningsnäten i huvudstadsregionen som totalt uppgår till cirka 9 000 kilometer.

Vi genomför projekt på egen hand och tillsammans med städer. Vi strävar efter att bygga och reparera HRM:s vattenförsörjningsnät i samband med till exempel vägarbeten och gatureparationer, så att arbetet medför så lite besvär som möjligt för stadsborna.

HRM:s investeringsplaner för vattenförsörjningen görs för tio år framåt. Med långsiktig planering säkerställer vi vattenförsörjningsnätets skick samt tillräcklig kapacitet för vattendistribution och -rening när befolkningen i området ökar. För mer information: Underhållet och utvecklingen av vattenförsörjningsnätet kräver långsiktigt samarbete och stora investeringar - HSY

Olika stora projekt runtom huvudstadsregionen

Ett av våra pågående vattenförsörjningsprojekt är saneringen av vattenförsörjningen i området Sockenbacka-Martas där vi inte bara sanerar de vattenledningar, spillvatten- och dagvattenavlopp som vi ansvarar för, utan också alla över 20 år gamla tomtvattenledningar och tomtavlopp som går från stamnätet till fastighetens tomtgräns. För mer information Saneringen av vattenförsörjningsnätet i Martas i Sockenbacka.

Förutom större projekt förbättrar och reparerar vi ständigt annan infrastruktur som hör till vattenförsörjningen. På den här sidan hittar du mer information om några av våra nuvarande och framtida projekt (endast på den finska språksidan).