Vattenavgiftsräknare

Hur mycket betalar du för vatten? Räknaren hjälper dig att förutse dina årliga vattenavgifter.

Mata in hela våningsytan och den årliga förbrukningen i räknaren och välj användningsändamål. Räknaren beräknar grundavgiften, bruksavgifterna samt vattenfakturan för hela året.

Observera också att grundavgiften för dagvatten debiteras om fastigheten ligger i ett dagvattenavloppsområde, oavsett om fastigheten är ansluten till dagvattenavloppet.

 

Vattenavgiftsräknare

Hur mycket betalar du för vatten? Räknaren hjälper dig att förutse dina årliga vattenavgifter.

Mata in hela våningsytan och den årliga förbrukningen i räknaren och välj användningsändamål. Räknaren beräknar grundavgiften, bruksavgifterna samt vattenfakturan för hela året.

Observera också att grundavgiften för dagvatten debiteras om fastigheten ligger i ett dagvattenavloppsområde, oavsett om fastigheten är ansluten till dagvattenavloppet.