Vattenavgiftsräknare

Hur mycket betalar du för vatten? Räknaren hjälper dig att förutse dina årliga vattenavgifter.

Mata in hela våningsytan och den årliga förbrukningen i räknaren och välj användningsändamål. Räknaren beräknar grundavgiften, bruksavgifterna samt vattenfakturan för hela året med priserna för år 2022.

Bör observeras om grundavgiften

Räknaren beräknar grundavgiften för en fastighet som har tillgång till alla vattenförsörjningstjänster (vattenledning, avlopp och dagvattenavlopp).

De olika tjänsternas grundavgiftsandel av hela grundavgiften fås genom att multiplicera den grundavgift som räknaren anger med grundavgiftens tjänstefaktorer:

  • vattenledning: 0,40
  • avlopp: 0,40
  • dagvattenavlopp: 0,20

Observera också att grundavgiften för dagvatten debiteras om fastigheten ligger i ett dagvattenavloppsområde, oavsett om fastigheten är ansluten till dagvattenavloppet.

 

Vattenavgiftsräknare

Hur mycket betalar du för vatten? Räknaren hjälper dig att förutse dina årliga vattenavgifter.

Mata in hela våningsytan och den årliga förbrukningen i räknaren och välj användningsändamål. Räknaren beräknar grundavgiften, bruksavgifterna samt vattenfakturan för hela året med priserna för år 2022.

Bör observeras om grundavgiften

Räknaren beräknar grundavgiften för en fastighet som har tillgång till alla vattenförsörjningstjänster (vattenledning, avlopp och dagvattenavlopp).

De olika tjänsternas grundavgiftsandel av hela grundavgiften fås genom att multiplicera den grundavgift som räknaren anger med grundavgiftens tjänstefaktorer:

  • vattenledning: 0,40
  • avlopp: 0,40
  • dagvattenavlopp: 0,20

Observera också att grundavgiften för dagvatten debiteras om fastigheten ligger i ett dagvattenavloppsområde, oavsett om fastigheten är ansluten till dagvattenavloppet.