Område för dagvattenavlopp

Området för dagvattenavlopp utgörs av de områden där HRM har dagvattenavlopp. Enligt lagen om vattentjänster ska en fastighet inom området för dagvattenavlopp ansluta sig till vattentjänstverkets dagvattenavloppsnät.

Vi har reviderat området för dagvattenavlopp och städerna i huvudstadsregionen har bekräftat det. Det reviderade området trädde i kraft i början av 2019. I granskningen fastställde vi vilka fastigheter som finns i området för dagvattenavlopp. Det finns cirka 63 000 fastigheter i det reviderade området för dagvattenavlopp. Cirka 8 000 fastigheter har lagts till i området och cirka 2 500 fastigheter har tagits bort. Det har inte skett några förändringar i cirka 50.000 fastigheter.

I samband med vår faktureringsreform våren 2020 uppdaterade vi faktureringskriterierna för de fastigheter som lagts till i området för dagvattenavlopp. Grundavgiften för dagvatten för till exempel ett egnahemshus med en golvyta på 175 m2 är cirka 26 euro per år. Vi debiterar inte grundavgifter för dagvatten retroaktivt från början av 2019.

Områden för dagvattenavlopp på kartan

På kartan ser du om din fastighet finns i området för dagvattenavlopp. Följande områden visas på kartan:

Blå = Område för dagvattenavlopp
Grå = Område för blandavlopp
Brun = Expansionsområden för dagvattenavlopp

Karta över HRM:s område för dagvattenavlopp

 

Den inbäddade kartan fungerar inte i en mobil enhet. På en mobil enhet kan du se kartan i HRM:s kartatjänst

Du kan röra dig på kartan genom att zooma in och ut och dra kartan. Med hjälp av fastighetens adress kan du kontrollera var din fastighet är belägen i området för dagvattenavlopp. Öppna länken till HRM:s karttjänst, ange adressen till din fastighet i sökfältet i det övre vänstra hörnet och tryck på Enter. Kartan går automatiskt till platsen där din fastighet finns.

Grundavgiften för dagvatten måste betalas om:

  • din fastighet ligger i ett av dessa tre områden
  • din fastighet har en dagvattenanslutning och din fastighet ligger utanför området för dagvattenavlopp.

Behöver du mer information eller har du några frågor?

Du kan kontakta oss med hjälp av formuläret nedan om du behöver mer information om din fastighets grundavgift för dagvatten eller placeringen av din fastighet i området för dagvattenavlopp.

Ta först reda på din fastighetsbeteckning, om du inte har den. HRM:s avtalsnummer finns i din senaste faktura. Du kan kontrollera din fastighetsbeteckning i . Innan du kontaktar oss, bekanta dig också med de grundläggande kriterierna för HRM:s grundavgift för dagvattenavlopp.

Förfrågningar om dagvatten