Förnyande av vatten- eller avloppsanslutningar

Gör så här när du ska förnya din fastighets nuvarande vattenlednings- eller avloppsanslutning till den aktuella platsen.

När du förnyar anslutningarna är det också skäl att kontrollera vart regn- och dräneringsvattnet i din fastighet leds. Kostnaderna för att ansluta sig till dagvattennätet kan bli lägre om anslutningen utförs samtidigt som befintliga anslutningar förnyas. Om du bestämmer dig för att samtidigt ansluta dig till dagvattennätet, följ anslutarens anvisningar.

1. Ta reda på var anslutningarna till din fastighet finns

Tomtledningens, avloppets och dagvattenavloppets placering framgår i fastighetens gamla vatten- och avloppsplan (FVA-planen), som kan fås från byggnadstillsynens arkiv dvs. den elektroniska Arska-tjänsten.

Städernas Arska-tjänster finns på följande adresser:

2. Kontrollera om du behöver ett utlåtande om anslutningspunkt

Du behöver ett utlåtande om anslutningspunkt om

  • din åtgärd kräver bygglov (till exempel när du ska göra en linjerenovering),
  • du i samband med en förnyelse av tomtledningen ska ansluta dig som ny till dagvatten eller
  • anslutningspunkten till HRM:s nätverk ändras.

Läs anvisningarna för beställare av utlåtande om anslutningspunkt och beställ ett utlåtande om anslutningspunkt i arbetsorder- och anslutningsportalen. Observera att linjerenoveringsobjekten också kräver att anslutnings- och bruksavtalet uppdateras till att motsvara det nya utlåtandet om anslutningspunkt.

Om du bara förnyar dina befintliga anslutningar behöver du inget utlåtande om anslutningspunkt.

3. Skaffa en entreprenör för gräv- och rörinstallationsarbeten

Skaffa en entreprenör för fastighetens gräv- och rörinstallationsarbeten. HRM utför anslutningsarbetena till huvudlinjerna i färdigt grävda schaktgropar.

Ta reda på i förväg vilka jobb som är på anslutarens ansvar och vilka som är på HRM:s ansvar.

4. Beställ anslutningsarbetet och lämna in fastighetens vatten- och avloppsplaner (FVA-planer)

Beställ annat vattenförsörjningsarbete via arbetsorder- och anslutningsportalen. För beställning av annat vattenförsörjningsarbete välj förnyelse av tomtledningar som det arbete som ska beställas. Bekanta dig också med avgifterna för anslutningsarbete.

Bifoga fastighetens FVA-planritning till arbetsordern. Om vattenmätarens placering ändras bör du också lägga till en planbild av vattenmätarutrymmet.

I FVA-planritningen ska följande saker framgå:

  • storleken på tomtledningarna som ska förnyas
  • koordinatsystemet som ska användas i planen
  • dimensioneringsflödet för tomtledningen när tomtledningen förnyas
  • tomtledningens rutt från anslutningspunkten till vattenmätaren när tomtledningen förnyas
  • storleken på huvudvattenmätaren om storleken ändras

Vi ber dig vänligen använda en uppdaterad ledningskarta som bakgrundskarta för FVA-planritningen. Du kan se exempel på FVA-planer nere på den här sidan. 

5. Kom överens om tidpunkten för anslutningsarbetet i arbetsorder- och anslutningsportalen

Rörmästaren kontaktar dig för att komma överens om tidpunkten för anslutningsarbetet när:

  • fastighetens vatten- och avloppsplaner har lämnats in i HRM:s arbetsorder- och anslutningsportal
  • fastigheten har beställt anslutningsarbetet i arbetsorder- och anslutningsportalen

Observera att vattenmätaren och dess installation även kan beställas senare om den inte kan installeras i samband med anslutningsarbetet.

Innan anslutningsarbetet, se till att schaktgropen är i enlighet med instruktionerna.

Bekanta dig med exemplen på FVA-planer

Exempelbild på en FVA-planritning:

asema_mallikuva_sv.PNG

Exempelbild av vattenmätarutrymmet:

vm_tila_mallikuva_sv.PNG