Avvikande avloppsvatten

Industriellt avloppsvatten och annat avloppsvatten som leds ut i avloppsnätet och som skiljer sig från normalt avloppsvatten kallas för avvikande avloppsvatten. Det krävs alltid tillstånd till att leda avvikande avloppsvatten i avloppsnätet. Varje år sammanställs en rapport om övervakningen av avvikande avloppsvatten på HRM:s avloppsområde, rapporten kan beställas från övervakningstjänsterna.

Avvikande avloppsvatten